Detail kurzu

Kurz pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle Vyhl. č. 508/2009 Z. z. - ONLINE cez ZOOM

Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z.

Program kurzu pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. je zameraný na oboznamovanie bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, požiarnych technikov a osôb bez elektrotechnického vzdelania s právnymi predpismi v oblasti BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a získanie odbornej spôsobilosti na výkon požadovanej práce. 

Na základe účasti na kurze bude účastníkom vydaný certifikát o odbornej spôsobilosti na § 20 – poučená osoba s celoštátnou platnosťou.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

§ 20 Poučený pracovník:
Poučený pracovník je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti prichádza do styku s technickým zariadením elektrickým, ktoré obsluhuje. Poučený pracovník musí byť preukázateľne poučený vo vzťahu k elektrickým zariadeniam v rozsahu vykonávanej činnosti na tomto druhu technického zariadenia a vycvičený v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.
Poučenie a vycvičenie môže vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 21 až 24. V prípade obsluhy technického zariadenia elektrického nízkeho napätia môže poučenie vykonať aj poučený pracovník, ktorý bol poverený touto činnosťou. O poučení sa vydáva písomný doklad zápis o poučení, v ktorom je uvedený rozsah poučenia a podpis školiteľa a poučeného.

Rozsah prác:

 - samostatná obsluha EZ
 - práca na EI/EZ NN
 - práca s dohľadom v blízkosti pod napätím
 - práca s dohľadom na EI/EZ VN bez napätia v blízkosti pod dozorom

Obsah kurzu

KURZ PRE ODBORNÍKOV VYKONÁVAJÚCICH POUČENIE § 20 V ZMYSLE Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. bude prebiehať formou ONLINE cez - Zoom - návod na prihlásenie Vám pošleme v prílohe e-mailu + môžete si ju odskúšať v linku nižšie - prihlásiť sa môžete bezpečne z pohodlia Vášho domu / z práce.

Ak si ešte potrebujete aplikáciu otestovať môžete tak urobiť tu: https://www.ibp.sk/fileadmin/Media/Navod/zoom-test.pdf

Po prebratí povinného učiva sa napíše test, ktorý budeme potrebovať spolu s prezenčnou listinou kvôli vyhotoveniu záznamovej knihy, aby ste si vytlačili protokolový hárok + PL podpísali vlastnoručným podpisom a po skončení kurzu je nám ich potrebné poslať poštou na: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o., Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava. Je to nevyhnutné kvôli momentálnej pandemickej dištančnej forme vzdelávania - po úspešnom doručení Vášho protokolového hárku a prezenčnej listiny Vám bude vydaný certifikát § 20 a bude Vám poslaný na Vašu korešpondenčnú adresu, ktorú nám do e-mailu nezabudnite uviesť.

Na kurz sa môžete pripájať od 08:30 hod. Lektor začne prednášať presne o 08:40 hod.
Odporúčame mať vypnutý mikrofón (zaznamenáva okolité šumy) zapnúť mikrofón iba v prípade kladenia otázok, ktoré môžete položiť aj cez chat okno.

Z kurzu sa neodpájajte. Ak potrebujete odbehnúť alebo lektor dá prestávku, tak len vypnite kameru a mikrofón.

Nezabudnite uviesť pri prihlásení na video konferenciu svoje meno a priezvisko.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cieľová skupina

§ 20 Poučený pracovník:
Poučený pracovník je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti prichádza do styku s technickým zariadením elektrickým, ktoré obsluhuje. Poučený pracovník musí byť preukázateľne poučený vo vzťahu k elektrickým zariadeniam v rozsahu vykonávanej činnosti na tomto druhu technického zariadenia a vycvičený v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.
Poučenie a vycvičenie môže vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 21 až 24. V prípade obsluhy technického zariadenia elektrického nízkeho napätia môže poučenie vykonať aj poučený pracovník, ktorý bol poverený touto činnosťou. O poučení sa vydáva písomný doklad zápis o poučení, v ktorom je uvedený rozsah poučenia a podpis školiteľa a poučeného.

Rozsah prác:

 - samostatná obsluha EZ
 - práca na EI/EZ NN
 - práca s dohľadom v blízkosti pod napätím
 - práca s dohľadom na EI/EZ VN bez napätia v blízkosti pod dozorom

Certifikát Na základe účasti na kurze bude účastníkom vydaný certifikát o odbornej spôsobilosti na § 20 – poučená osoba s celoštátnou platnosťou.

Kontaktná osoba

Vzdelávanie
0911 775 600
vzdelavanie@ibp.sk

Hodnotenie
Organizátor