Detail kurzu

Access: Relačné databázy

itlektor.eu

Popis kurzu

V Access online kurze: Zo začiatočníka na mierne pokročilého sa oboznámite s prácou v programe Access. Nájdete v ňom viac ako 47 videí, ktoré spolu trvajú viac ako 2,5 hodiny. Naučíme Vás tvorbu relačných databáz od úplných základov.

Obsah kurzu

Materiály + Databázové súbory
1. Súbory ku kurzu

Základné teoretické znalosti
1. Čo je to ACCESS a Relačná databáza (4:25)
2. ACCESS vs. Excel – výhody / nevýhody – kedy použiť ACCESS? (2:05)
3. Podmienky databázového systému (2:51)
4. Príprava a návrh databázy – Normalizácia (4:08)

Normalizácia databáz a normálne formy
1. Prvá normálna forma – 1NF (1:55)
2. Druhá normálna forma – 2NF (3:04)
3. Tretia normálna forma – 3NF (2:46)

Vzťahy
1. Vzťah 1:N (1:57)
2. Vzťah M:N (3:29)
3. Vzťah 1:1 (2:49)

Databáza a objekty v databáze
1. Objekty v programe ACCESS (1:55)
2. Vytvorenie prvej databázy (1:52)

Tabuľky a ich možnosti
1. Vytvorenie prvej tabuľky (4:24)
2. Dátové typy (4:32)
3. Dodatočné nastavenia a vlastností dátových typov (3:51)
4. Vypočítavané pole (2:22)
5. Formáty dátových typov (5:04)
6. Základné možnosti / funkcionalita tabuliek (3:23)

Relácie medzi tabuľkami
1. Relácie medzi tabuľka a Referenčná integrita (7:03)

Dotazy
1. Dotazy – vysvetlenie + aké možnosti ACCESS ponúka (2:22)
2. Dotazy – Výberový – Čo to je a ako funguje (3:12)
3. Dotazy – Výberový – Ďalšia funkcionalita (2:53)
4. Dotazy – Výberový – AND a OR kritériá (2:07)
5. Dotazy – Výberový – Začína na a Dátumy (2:34)
6. Dotazy – Výberový – Parametrický (1:34)
7. Dotazy – Výberový – Vytvorenie nového stĺpca so vzorcami (1:59)
8. Dotazy – Výberový – Zoskupovanie a Agregačné funkcie (4:02)
9. Dotazy – Vytvárací – Vytvorenie tabuľky z dotazu (4:01)
10. Dotaz – Pripájací (6:29)
11. Dotaz – Odstraňovací (2:01)
12. Dotaz – Aktualizačný (2:33)
13. Dotaz . Krížový (4:55)

Formuláre
1. Formuláre – Vytvorenie automatického dotazu (5:27)
2. Formuláre – Vlastné – Podformuláre a prepojenia (6:43)
3. Formuláre – Pridanie polí a ovládacích prvkov (6:16)
4. Formuláre – Vlastnosti a nastavenia pre prvky (5:53)
5. Formuláre – Tlačidlá akcie + Vytvorenie vlastného menu (7:11)

Zostavy
1. Vytvorenie automatickej zostavy (6:28)
2. Zostavy – Vytvorenie cez sprievodcu (3:32)

Funkcie
1. IIf – Podmienky v ACCESS – klasický IF (4:02)
2. Úprava údajov – Formáty (1:18)
3. Funkcie – Textové – UCase (3:33)
4. Funkcie – Dátumové – Date (1:42)

Import a Export dát v ACCESS
1. Import dát do ACCESS (1:00)
2. Import dát cez nástroj Import (2:58)
3. Export dát (1:31)

Makrá
1. Vytvorenie makra a priradenie k tlačidlu (3:45)

Cieľová skupina

Tento kurz je vhodný pre všetkých, nezáleží na tom či s programom Access pracujete alebo ste ho ešte nikdy neotvorili. V tomto kurze sa dozviete ako vytvárať relačné databázy práve cez program od firmy Microsoft.
Certifikát Áno Poznámka k cene

Doživotný prístup do kurzu

Kontaktná osoba


0903 673 463
lektor@itlektor.eu

Hodnotenie
Organizátor