Detail kurzu

Microsoft Excel IV. - práca s veľkým množstvom dát a databázy

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Čo je to databáza? Ako súvisí Excel s databázami a aký vplyv majú databázy na bežnú prácu s funkciami a tabuľkami. Ako analyzovať niekoľko tabuliek súčasne. Znalosť základov databáz je nevyhnutnosť pre každého užívateľa Excelu ktorý bežne analyzuje údaje či už to cez kontingenčné tabuľky alebo cez funkcie, lebo napomáha pri efektívnom navrhovaní tabuliek v Exceli, a hlavne napomáha k pochopeniu toho ako vlastne fungujú informačné systémy, a prečo je niekedy problém s nich dostať údaje. Kurz Excel IV práca s veľkým množstvom dát a databázy sa zameriava na úvod do databáz a databázovej teórie a to aj z ohľadom na dôležité funkcie a nástroje Excelu (VLOOKUP a kontingenčné tabuľky). Absolvent kurzu sa naučí základy databáz, ktoré mu pomôžu pri práci so zdrojmi dát v informačných systémoch, ako aj pri ich dodatočnom spracovaní. Účastník tohto kurzu by mal ovládať Excel aspoň na úrovni kurzu Excel III. pre pokročilých.

Obsah kurzu

===Základy databázovej teórie, Databázy v Exceli - Štruktúra databázovej tabuľky - Záznamy a polia - Koncept entity ako nosnej informácie tabuľky - Identifikácia entity v tabuľkách - Koncept relačných vzťahov - Čo je to relačný vzťah - Definovanie pojmov primárny a cudzí kľúč - Relačné vzťahy 1:N a 1:1 - Problematika relačných vzťahov typu N:M - Riešenie relačných vzťahov typu N:M - Úvod do dátového modelu - Predstavenie dátového modelu - Pridanie tabuľky do dátového modelu - Konfigurácia relačných vzťahov - Kontingenčné tabuľky v dátovom modeli - Tvorenie tabuľky s niekoľkých zdrojových tabuliek - Obmedzenia pri analyzovaní v relačnom modeli - Výhody a obmedzenia kontingenčnej tabuľky pri aktivovanom dátovom modeli ===Pokročilá práca s databázovými údajmi - Pokročilé filtrovanie cez rozšírený filter - Základné princípy rozšíreného filtra - Filtrovanie pomocou tabuľky alebo vzorca - Možnosti filtrovania dátumov - Použitie tzv. „Wild card“ symbolov pri filtrovaní textu - Analyzovanie údajov v databáze pomocou funkcií - Opakovanie funkcií SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF - Agregačné funkcie s niekoľkými pomienkami - Doménové agregačné funkcie DSUM, DCOUNT a DAVERAGE - Porovnanie funkcií a ich správneho využitia - Vyhľadávanie údajov v databázach - Vyhľadávanie pomocou funkcií VLOOKUP, LOOKUP a HLOOKUP - Vyhľadávanie pomocou funkcií INDEX a MATCH - Vyhľadávanie pomocou funkcie DGET ===Úvod do získavania externých údajov - Rozdelenie zdrojov údajov - Podľa využitia a dostupnosti - Podľa štruktúry a náročnosti spracovania - Problematika údajov v databázach - Problematika údajov v informačných systémov (SAP) - Prehľad nástrojov na prístup k externým údajom - Databázové zdroje - MS SQL server - Iné SQL databázy - Access - Textové zdroje - Čo je to CSV - Čo je to kódová stránka, alebo čo spôsobuje nesprávny import diakritiky - Problematika nastavenia oddeľovačov čísel a dátumov v Exceli a v operačnom systéme - Použitie sprievodcu importom textového zdroja a jeho dôležité nastavenia - Možnosti výstupu - Import a dát do tabuľky - Priama analýza dát v kontingenčnej tabuľke - Použitie dátového modelu - Postprocesing importovaných údajov funkciami Excelu - Odstraňovanie nadbytočných medzier - Odstraňovanie špeciálnych "Nonprinting" znakov - Delenie cez nástroj Text na stĺpce - Delenie cez funkcie LEFT, RIGHT a MID - Vyhľadávanie znaku v reťazci funkcie SEARCH, FIND a LEN - Nahrádzanie reťazca funkciami SUBSTITUTE a REPLACE

Cieľová skupina

pokročilý

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať