Detail kurzu

Microsoft PowerPoint I. - Práca s programom a základy tvorenia skvelých prezentácií

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Program PowerPoint je suverénne najpoužívanejší nástroj na tvorbu prezentácií a jeho ovládanie sa dnes už prakticky považuje za základnú počítačovú zručnosť ako je tvorba písomnej korešpondencie vo Worde alebo tvorba tabuliek v Exceli. Kurz PowerPoint I. je určený ako základný kurz na tvorbu prezentácie tak, aby absolvent prezentáciu vedel urobiť naozaj rýchlo a efektívne. Toto zahŕňa techniku a správny postup pri tvorbe, použitie motívu a šablóny, úprava vloženej grafiky ako je obrázok a SmartArt, a konečne práca s animovaním, ktorá je dôležitou súčasťou prezentácie a napomáha pri samotnom prezentovaní. Kurz PowerPoint I. - základy tvorenia prezentácií je učený pre úplných začiatočníkov v programe PowerPoint, ktorý ovládajú základnú prácu s počítačom (aspoň na úrovni kurzu IT ŠTART).

Obsah kurzu

=== Úvod do programu PowerPoint - Čo je to prezentácia - Základné spôsoby použitia PowerPoint prezentácie - Vytvorenie novej prezentácie použitím šablóny - Popis pracovného prostredia - Hlavné menu, orientácia a spôsob fungovania - Menu súbor - Poznámky ich význam a využitie - Nástroj lupa - Základné spôsoby zobrazenia prezentácie - Možnosti pri ukladaní prezentácie, problémy pri exportovaní - Prezentácia novej prezentácie rýchlo a efektívne - Vytvorenie základnej osnovy nástrojom Prehľad - Rýchly formát s pomocou Motívu, nastavenie farby, písma a efektov motívu, rozdiel medzi šablónou a motívom - Nastavenie vlastného pozadia snímky - Nastavenia hlavičky a päty prezentácie - Úprava snímok s použitím rozloženia snímky - Zásady tvorby správnej prezentácie, čoho sa vyvarovať pri tvorbe prezentácie - Označovanie a navigácia - Rozdielne režimy označenia textového poľa - Užitočné klávesové skratky na označovanie - Nástroj Tabla výberu - Techniky kopírovania a presunu, vplyv výberu na kopírovanie, použitie nástroja schránka - Klávesové skratky na rýchly pohyb v prezentácií === Práca s objektmi - Základné umiestňovanie objektu - Automatické zarovnanie vzhľadom na snímok a objektov navzájom - Rozmiestňovanie niekoľkých objektov - Prekrytie objektov - Textové pole - Rozdiel medzi textom, tvarom a objektom WordArt - Spôsoby zalamovania textu v preddefinovaných textových poliach a ich zmena - Nastavenia písma a odseku - Grafická úprava štýlmi tvaru - Nastavenia WordArt - Obrázok - Nastavenie veľkosti a pozície - Úprava obrázku pomocou galérie štýlov a Umeleckých efektov - Galéria obrázkov ClipArt, iné zdroje obrázkov - SmartArt - Použitie SmartArt grafiky v prezentácií - Základné typy SmartArt, príklady na tvorbu organizačnej schémy, procesu a zoznamu - Rýchla úprava SmartArt s pomocou galérie štýlov - Tabuľky a Grafy - Vytvorenie tabuľky vložením a nakreslením - Rýchla úprava Tabuľky s pomocou galérie štýlov - Základná práca s rozložením tabuľky - Jednoduché vloženie grafu zadaním hodnôt - Odkazy a linky v prezentácií - Hyperlinka ako web odkaz alebo odkaz na súbor, použitie obrázku ako hyperlinky - Nástroj akcia objektu, úvod do interaktívnej prezentácie === Animácie a prechody - Animované prechody medzi snímkami - Úvod do animácie - Kontrola obsahu snímky pomocou príchodu a odchodu objektov - Náväznosť animácií súčasne a postupne - Upriamenie pozornosti pomocou zvýraznenia === Príprava prezentácie - Tvorba podkladov pre publikum - Tlač v režime podklady a snímka - Exportovanie prezentácie ako PDF a JPG - Prezentačné nástroje - Tlač osnovy a poznámok pre prednášajúceho - Nastavenie prezentácie do okna - Nástroje prezentačného módu === Záver - Ako ďalej po absolvovaní tohto školenia - Diskusia a odpovede na otázky účastníkov

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať