Detail kurzu

Microsoft Outlook I. - práca s programom a e-mailom, kalendár, úlohy a kontakty

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Viete pracovať s elektronickou poštou? Odpoveď na túto otázku je asi „Áno“, nakoľko elektronická pošta sa stala pevnou súčasťou nášho života. Skúsme inú otázku, ovládate program Outlook? Nie, to nie je zhodná otázka. Komunikovať v práci cez Outlook nie je to isté, ako napísať E-mail kamarátovi. Outlook je dnešný štandard pri vnútrofiremnej komunikácií. Často e-mail zasielame niekoľkým osobám, treba poznať možnosti ako zaslať e-mail tak, aby každý vedel o čo ide, ako je to dôležité a kto je za vybavovanie danej veci zodpovedný. Okrem toho si treba v prípade firemnej korešpondencie vedieť zorganizovať a triediť poštu, ako aj využívať plánovanie stretnutí a úloh pomocou kalendára a nástroja úlohy. Kurz Microsoft Outlook I. - práca s e-mailom je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s programom Outlook, alebo skúsenosti s firemnou komunikáciou pomocou e-mailu. Kurz je zameraný na základnú orientáciu v prostredí programu a na základné návyky, ktoré potrebujete ako zamestnanec pri zasielaní e-mailov v rámci firmy. Okrem toho sa kurz zaoberá aj úvodom do organizovania vlastného času či už triedením pošty ale aj pomocou kalendára a úloh. Účastník tohto kurzu by mal ovládať základnú prácu s počítačom, predpokladá sa užívateľská znalosť e-mailovej komunikácie a základná znalosť písania a formátovania textu.

Obsah kurzu

==Úvod do práce s e-mailom - Outlook a Microsoft Office - Rozdiel medzi E-mail programom a Webmail aplikáciou - Outlook a jeho úloha vo vnútornej firemnej komunikácií - Program Outlook vo verziách balíka MS Office - Iné kancelárske balíky a ich e-mail klienti - Štartujeme MS Outlook - Ako funguje E-mail komunikácia - Definícia pojmov POP3 a SMTP - Pracovné prostredie programu Outlook - Popis hlavného menu a ponuky súbor - Popis prostredia v režime pošta - Popis prostredia v režime Kontakty - Popis prostredia v režime kontakty a úlohy ==Elektronická pošta - Úprava prostredia pošty - Nastavenie tably priečinkov a obľúbených položiek - Nastavenie tably na čítanie - Nastavenie panelu s úlohami a tably osôb - Význam základných poštových priečinkov - Odosielanie pošty - E-mailová etiketa - Priloženie súboru - Nastavenie dôležitosti správy - Nastavenie skrytej kópie - Spôsob posielania pošty a jeho vplyv na doručenie resp. nedoručenie správy - Použitie potvrdenia o doručení a o prečítaní - Práca s doručenou poštou - Zoraďovanie správ - Hľadanie poštových správ - Organizácia pošty - Nastavenie príznaku a pripomenutia ku správe - Vytvorenie nového poštového priečinku - Nastavenie jednoduchých pravidiel pre odosielanie a prijímanie správ - Použitie kategórií pri organizovaní e-mailu - Dôležité nastavenia - Nastavenie automatického podpisu ==Kontakty - Vkladanie kontaktov - Prehľad dôležitých nastavení kontaktu - Správne spôsob vypĺňania dôležitých polí ako sú telefóny a adresy - Pripájanie externých súborov ku kontaktu - Vytvorenie skupiny kontaktov - Použitie kontaktov v e-mailoch - Nástroj Adresár a jeho súvis s kontaktami - Vyhľadávanie kontaktov - Spôsoby zobrazenia kontaktov - Kontakty v režime ľudí - Kontakty v režime vizitiek - Kontakty ako telefónny zoznam ==Kalendár - Nastavenie zobrazenia - Popis usporiadania v dennom, týždennom a mesačnom náhľade - Pridanie sviatkov do kalendára - Nastavenie začiatku a konca dňa - Nastavenie pracovného týždňa - Udalosti v kalendári - Vkladanie do kalendára - Pripomenutia - Udalosti, opakované udalosti - Presúvanie udalostí - Plánovanie stretnutí ==Ďalšie nástroje - Úlohy - Zadávanie nových úloh - Možnosti evidovania informácií k úlohám - Evidovanie plnenia úloh - Poznámky - Tlač

Cieľová skupina

začiatočník

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať