Detail kurzu

Microsoft Outlook II. - práca v tíme, Time management a pokročilá práca s kalendárom

IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.

Popis kurzu

Riešili ste niekedy v práci problém že vám elektronická pošta zaberie celý pracovný deň? V niektorých prípadoch sa tomu nedá zabrániť. Vo veľkej väčšine prípadov však pošta, ktorej potrebujete venovať pozornosť je iba 20 – 50 % z celkového množstva e-mailov. Je teda veľmi dôležité vedieť si poštu triediť a filtrovať. Z firemnej komunikácie spravidla vyplývajú nejaké úlohy a stretnutia, ktoré musíte vybaviť, často nie okamžite ale neskôr. V prípade niektorých pozícií sú takéto úlohy z viacerých zdrojov a je potrebné vedieť rozlišovať, ktoré úlohy máme odkiaľ. Z toho vyplýva nevyhnutnosť vedieť si tieto úlohy a udalosti efektívne evidovať a plánovať. Tým sa dostávame ku znalostiam, ktoré sa skrývajú pod pojmom Time management. Tento pojem nie je len zaklínacia formulka, ale nevyhnutnosť pre akéhokoľvek pracovníka v administratíve. Kurz Microsoft Outlook II. - práca v tíme, Time management a pokročilá práca s kalendárom je určený pre všetkých užívateľov programu Outlook, ktorí majú veľa E-mailovej korešpondencie a potrebujú jej vybavovanie zefektívniť. Kurz je rozdelený na 2 časti. Prvá sa zaoberá pokročilými možnosťami pri tvorbe správy ako aj efektívnou organizáciou priečinkov. Druhá sa zaoberá technikami na efektívne využitie času pri práci s Outlookom. V tejto časti sa užívateľ naučí ako si vytvoriť automatické triedenie pošty do priečinkov a automatické nastavovanie kategórií, naučí sa efektívne evidovať nevybavené úlohy, ako aj evidenciu udalostí. V neposlednom rade sa naučí organizovať stretnutia v rámci tímu a rezervovať na dané stretnutia miestnosti, projektory alebo iné vybavenie. Účastník tohto kurzu by mal ovládať základnú prácu s programom Outlook a to minimálne na úrovni nášho kurzu Outlook I. - práca s programom a e-mailom, kalendár, úlohy a kontakty.

Obsah kurzu

==Pokročilá práca s elektronickou poštou - Poštový server - Čo je to poštový server - Rozdiel medzi POP3, IMAP a MS Exchange - Vplyv Email servera na použiteľnosť tímových nástrojov programu Outlook - Pokročilé nastavenia pri tvorení novej správy - Posielanie e-mailu s upozornením pre adresáta - Použitie potvrdenia o doručení a o prečítaní - Použitie hlasovacích tlačidiel na vytvorenie hlasovacieho e-mailu - Nastavenie adresy na priame odpovede - Posielanie e-mailu s oneskorením - Nastavenie platnosti e-mailu a jeho význam - Delegovanie práv - Zasielanie e-mailu v mene tretej osoby - Nastavenie odosielateľa v emailovej správe - Usporiadanie poštových priečinkov - Podmienené formátovanie - Výber polí v priečinku - Zmena zoskupovania - Vyhľadávanie v poštových priečinkoch - Štandardné vyhľadávanie správy - Rozšírené vyhľadávanie správy - Tvorenie vyhľadávacích priečinkov - Efektívne použitie kontaktov - Adresár MS Exchange - Hľadanie v kontaktoch servera - Organizovanie kontaktov pomocou niekoľkých priečinkov - Ďalšie nástroje - Nastavenie automatických odpovedí - Odvolanie správy, ktorá bola nechtiac odoslaná ==Časový manažment (Time management) - Organizovanie veľkého množstva pošty - Identifikácia vybavených a nevybavených položiek - Evidovanie rozpracovaných úloh cez príznaky - Triedenie pošty pomocou priečinkov a kategórií - Automatické triedenie prichádzajúcej pošty - Použitie vyhľadávacích priečinkov na triedenie pošty - Použitie nástroja Rýchle kroky - Kalendár - Pravidelné a nepravidelné udalosti - Zdieľanie kalendára - Publikácia kalendára, export kalendára ako web stránky - Zisťovanie vyťaženosti ostatných užívateľov pri plánovaní stretnutí - Vytvorenie viacerých kalendárov a ich správa - Pridávanie internetových kalendárov - Úlohy - Opakujúce sa úlohy - Prideľovanie úloh iným užívateľom - Delegovanie kontroly úloh - Spolupráca používateľských rozhraní - Spoločné zobrazenie E-mail – Kalendár - Použitie E-mailu v kalendári - E-mail – Úlohy - Kalendár – Úlohy - Nástroj „Outlook dnes“ - Využitie verejných priečinkov - Čo sú to verejné priečinky - Typické spôsoby využitia verejných priečinkov

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Kontaktná osoba

Jana Rievajová
02/49 20 30 80
info@itlearning.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať