Detail kurzu

Základy právnej úpravy obchodno - záväzkových vzťahov a uzatvárania obchodných zmlúv (pre manažérov/podnikateľov/obchodníkov)

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Srdečne Vás pozývame na online kurz Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre manažérov/podnikateľov/obchodníkov), ktorý sa uskutoční naživo online

Cieľom seminára je podať účastníkom užitočné informácie o právnej úprave obchodno-záväzkových vzťahov, o pravidlách uzatvárania obchodných zmlúv a zmluvnej zodpovednosti podľa aktuálneho obchodného zákonníka. Seminár je pripravený pre účastníkov bez právnického vzdelania. 

 

Obsah kurzu

Obsah
  • Úvod do právnej úpravy záväzkov
  • Vznik zmluvy, základné náležitosti (zmluvy podľa obchodných  kódexov)
  • Štruktúra zmluvy, problematické ustanovenia
  • Základné formulácie na vzorových príkladoch
  • Úprava zodpovednosti za škodu podľa Obchodného zákonníka
  • Spôsoby ukončenia zmluvy a nároky s tým súvisiace (odstúpenie, výpoveď a pod.)
  • Diskusia

Čo sa na seminári najviac páčilo (z Vašich dotazníkov):

"spôsob prezentácie, odprezentované tie najpodstatnejšie a zaujímavé informácie odbornosť prednášajúceho, viac zamerané prakticky ako teoreticky, personál, priestory"

"osobitne by som vyzdvihol kvalifikovanosť  lektora, kvalitu spracovania prezentácie a jej prehľadnosť"

"organizačné zabezpečenie a starostlivosť o účastníkov seminára"

"logické členenie prezentácie"

"aktuálnosť, lektor"

"prístup personálu + otvorenosť a príjemnosť prednášky"

"lektor a vysoká odbornosť"

Cieľová skupina

Je určený predovšetkým podnikateľom, obchodníkom, logistom, manažérom, pracovníkom zodpovedným za komunikáciu s odberateľmi a dodávateľmi vo firme.

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor