Detail kurzu

Nové jednotné pravidlá verejného obstarávania pre eurofondy

Grantexpert s. r. o.

Popis kurzu

Veľká novela verejného obstarávania priniesla so sebou potrebu úpravy Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Kurz trvá 4 hodiny.

Obsah kurzu

Zmeny v Jednotnej príručke sú účinné od 31.03.2022. Viete ako po novom zadávať „eurofondové“ zákazky tak, aby Vám nehrozila korekcia? Webinár sa neobmedzuje len na zmeny v Jednotnej príručke ale zameriava sa aj na súvisiace zmeny v rámci Veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní.


Zmeny v limitoch pre zákazky
:
– nový spôsob stanovenia PHZ
– režim jednokolového verejného obstarávania
– PHZ a verejné obstarávanie v jednom

Zadávanie výnimiek z verejného obstarávania na eurofondové zákazky:
– dobrovoľná ex ante
– režim zmlúv kde intenzita pomoci nedosahuje 50 %
– osobitný režim zazmluvňovania nájomných zmlúv
– zmeny v inhouse zmluvách

Zákazka s nízkou hodnotou:
– zánik predkladania ponúk poštou/emailom
– čo sa považuje za dostatočnú náhradu za elektronickú platformu?
– ktoré zákazky s nízkou hodnotou sa musia/môžu zverejňovať po novom na stránke Partnerskej dohody?
– ktoré zákazky s nízkou hodnotou sa musia/môžu zverejňovať po novom vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie?
– zmeny v zákazke s nízkou hodnotou podľa veľkej novely
– zahraničný jazyk ponúk, čestné vyhlásenie na splnenie podmienok účasti pri zákazke s nízkou hodnotou

Zmeny v zákazkách s investičnou pomocou nad 50 %:
– jednotná príručka ide nad rámec veľkej novely a zakotvuje pravidlá aj pre iné ako nadlimitné stavebné zákazky
– náležitosti výzvy na predkladanie ponúk
– spôsob zverejňovania výzvy na predkladanie ponúk

Zmeny v bežnej dostupnosti:
– čo znamená nová definícia bežnej dostupnosti?
zánik EKS
zmeny v dynamickom nákupnom systéme
zákazky zadávané zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby

Zmeny v podmienkach účasti:
– nové znenie osobného postavenia zmena v povinnosti vyhodnocovať referencie nové možnosti vylúčenia

Všeobecné zmeny v zákazkách:
– nový spôsob otvárania ponúk novinky v spôsobe oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk
– rokovanie o znížení ceny po vyhlásení víťaza
– zákaz účasti verejných funkcionárov a ako sa táto skutočnosť preukazuje
– zákaz účasti ponúk/uchádzačov z tretích krajín a ako sa táto možnosť aplikuje

Kontaktná osoba

Juraj Zelinka
+421 911 107 306
juraj.zelinka@grantexpert.sk

Hodnotenie
Organizátor