Detail kurzu

Webinár: Výplatná páska zrozumiteľne a efektívne - Ing. Martina Švaňová

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Komu a kedy je zamestnávateľ povinný vydať výplatnú pásku? Ktoré náležitosti musí obsahovať a za akých podmienok ju možno poskytnúť zamestnancovi elektronicky? Ako dlho pásku uchovávať podľa správy registratúr? Ing. Martina Švaňová vám počas 2 hodín objasní spôsob zostavenia a poskytnutia výplatnej pásky zamestnancom s pracovným pomerom, ako aj zamestnancom na dohody uzavreté mimo pracovného pomeru.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Výplatná páska a jej náležitosti
  • Najčastejšie používané skratky údajov – ako im porozumieť
  • Forma výplatnej pásky – papierová/elektronická
  • Celková cena práce – čo ju tvorí a čo tento údaj predstavuje
  • Doručovanie a prevzatie výplatnej pásky
  • Vzor výplatnej pásky
  • Archivácia dokladu o vyúčtovaní mzdy
  • Doklad o vyúčtovaní mzdy z pohľadu legislatívy – Zákonník práce, zákon o inšpekcii práce, zákon o ochrane osobných údajov, GDPR
  • Diskusia a odpovede na otázky.


Harmonogram

09:00 – 11:00 prednáška spojená s diskusiou

TProfil lektoraIng. Martina Švaňová

Od roku 2000 sa venuje oblasti miezd, odvodov, daní, pracovnému právu a príslušnej legislatíve. Ukončila štúdium na univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment. V súčasnosti pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde má na starosti personálnu a mzdovú politiku v rámci SR. Okrem toho sa venuje aj lektorovaniu a pravidelne prispieva do odborných časopisov a portálov zameraných na oblasť HR, pracovného práva a mzdového účtovníctva.

Cieľová skupina

pre všetkých ktorých táto téma zaujíma . . . 

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie




Organizátor