Detail kurzu

Efektívne delegovanie

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom online kurzu je zdokonaliť a obohatiť vodcovské a manažérske zručnosti účastníkov efektívne delegovať.

Vzdelávací program je vedený interaktívnym spôsobom tak, aby:


• účastníkov inšpiroval k novým vlastným nápadom a riešeniam,
• podporil tímovú spoluprácu a spokojnosťou členov tím,
• prispel k osobnej spokojnosti účastníkov a motivoval ich k ďalšiemu rozvoju.

Obsah kurzu

 1. Postup delegovania
 2. Vytvorenie vhodných podmienok delegovania
 3. Prečo delegovať, výhody delegovania
 4. Výber činnosti, ktorú chceme delegovať 
 5. Presná a jednoznačná formulácia úlohy, ktorú chceme delegovať
 6. Výber pracovníka - postup a podmienky, ktoré musí pracovník spĺňať
 7. Určenie priorít, fázy kontroly, pravidlá kvality vykonávania práce a ďalších formálnych náležitostí. ​
 8. Dostatočné časové vymedzenie na vykonanie pracovnej úlohy​
 9. Zváženie rizík, ak pracovník úlohu nesplní, príprava alternatív.​
 10. Vyhodnotenie splnenia delegovanej úlohy - poskytnutie účinnej spätnej väzby
 11. Diskusia a riešenie aktuálnych problémov z praxe účastníkov, best practice.

Cieľová skupina

manažéri, lídri
Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor