Detail kurzu

Cudzinci a práca s nimi

PDCS

Popis kurzu

Na Slovensku v modernej dobe nikdy nežilo toľko cudzincov ako dnes. Prichádzajú tlačení rôznymi krízami, zároveň ich náš pracovný trh čoraz urgentnejšie potrebuje a organizácie ich pozývajú, aby posilnili ich tímy. A tak  stále viac Slovákov v pozíciách manažmentu, administratívy, výskumu aj výroby pracuje v medzinárodných skupinách. Ich pravidlá fungovania  sú iné ako u homogénnych tímov: ak sú kultúrne rozdiely ignorované, spolupráca viazne. Naopak, pri dodržiavaní zásad medzikultúrnej komunikácie sa dá z takýchto tímov vyťažiť prekvapivá energia. Tento kurz je zameraný na efektívnu prácu s cudzincami a manažment diverzity.   

Obsah kurzu

Po absolvovaní tohto kurzu  účastníci začnú rozoznávať nedorozumenia založené na kultúrnej odlišnosti, t.j. získajú základy medzikultúrnej komunikácie potrebnej na efektívne fungovanie v medzinárodnom tíme.

 Naučia rozoznávať a eliminovať vplyv predsudkov. Všetci ich máme a väčšinu z nich si ani neuvedomujeme. A občas nevedomky,  práve na základe predsudkov diskriminujeme, t.j. utláčame kolegov.

Namiesto diskriminácie sa účastníci naučia pracovať v tzv. „chytrých tímoch“ (smart teams: tímy zamestnancov zložené z rôznorodých ľudí), ktoré sú podľa odborníkov zdrojom racionálnych riešení a pracovnej kreativity.

Ďalej si účastníci posilnia citlivosť voči rôznym menšinám vo svojej práci a nadobudnú schopnosť spolupracovať na budovaní inkluzívneho prostredia vo svojej organizácii. 

Na kurze si vysvetlíme a vyskúšame

Menežment diverzity- práca s rôznorodým tímom 

Medzikultúrna komunikácia potrebná v medzinárodných tímoch

Neuvedomené predsudky - čo je to, ako ich identifikovať a eliminovať?

Chytrý tím (smart team) - čo je to, prečo a ako podporovať jeho fungovanie

Praktické cvičenia a modelové situácie pomôžu zamerať pozornosť na kultúrne podmienené nedorozumenia (najbežnejšie nedorozumenia si predstavíme)

 

Vhľad z praxe: Ako vnímajú cudzinci Slovákov?

Inkluzívne prostredie: príklady a ako ho môžeme vytvárať okolo seba

Bonus: Diversophy - použitie kartovej hry, kde spoločne hráči riešia konkrétne problémy a situácie z medzinárodných tímov 

Cieľová skupina


Zamestnanci verejnej správy a miestnych samospráv pracujúci s cudzincami a menšinami

Pracovníci v oblasti vzdelávania

Pracovníci a koordinátori v oblasti výroby

Pracovníci oddelení ľudských zdrojov

Členovia medzinárodných tímov

Certifikát Účastníci získajú certifikát o absolvovaní kurzu. Poznámka k cene

Cena zahŕňa občerstvenie a tréningové materiály.

Hodnotenie
Organizátor