Detail kurzu

KOŠICE - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Komplexný prehľad prípravy a realizácie zákaziek s aplikáciou sociálneho a environmentálneho hľadiska – 2 denné školenie

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Komplexný prehľad zákona o verejnom obstarávaní so zameraním na praktickú prípravu zákazky.

Obsah kurzu

Základné princípy VO, základné pojmy, základné povinnosti verejného obstarávateľa

- Výnimky zo ZoVO

- Aktuálne finančné limity

- PHZ (spôsob, forma a postup zisťovania)

- Opis predmetu zákazky

- Podmienky účasti

- Sociálne a environmentálne hľadisko vo verejnom obstarávaní

- Kritériá na vyhodnotenie ponúk

- Zábezpeka

- Konflikt záujmov

- Vysvetľovanie vo VO

- Súťažné podklady podľa ZoVO, Oznámenie, Výzva

- Komisia

- Otváranie ponúk

- Vyhodnotenie ponúk

- Mimoriadne nízka ponuka a vysvetľovanie ponúk

- Nadlimitné postupy VO (Verejná súťaž a priame rokovacie konanie)

- Podlimitné zákazky

- Zákazky s nízkou hodnotou  

- Elektronická platforma

- Žiadosť o nápravu, námietky

- Ukážka zadania súhrnnej správy, oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy na predkladanie ponúk, referencie

- Ukážka realizácie ZSNH v Elektronickej platforme

- Ukážka použitia eForms formulárov (súhrnná správa, referencia, výzva na predkladanie ponúk)

 

Cieľová skupina

začiatočníci a stredne pokročilí, ktorí sa chcú oboznámiť s aktuálnymi postupmi v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní 

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, zabezpečený obed

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor