Detail kurzu

MSA - Analýza meracieho systému s aplikáciou v MINITABe

ISOQAR SK s.r.o.

Popis kurzu

Praktický tréning na ktorom sa účastníci kurzu naučia vykonávať analýzu merania a meracieho systému. Pomocou Gage R&R analýzy je možné štatisticky zhodnotiť opakovateľnosť a reprodukovateľnosť merania.

Je potrebné, aby účastníci kurzu mali svoj PC s program MINITAB, alebo bude možné počas školenia využiť aj tridsaťdňovú demo verziu softvéru MINITAB.

Cieľom kurzu je získať praktické zručnosti v MINITABe na vykonaie R&R analýzy meracieho systému.

Obsah kurzu

  • Práca s MINITABom
  • Základy štatistiky
  • Všeobecné zhodnotenie meracieho systému
  • Analýza Gage R&R v MINITABe

Cieľová skupina

Kurz je určený procesným analytikom a manažérom, expertom kvality, manažérom kvality. Je vhodný aj pre pracovníkov z oddelenia normovania a výskumu.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR certification SK&CZ s.r.o. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: občerstvenie, obedy, študijné materiály, osvedčenie

Hodnotenie
Organizátor