Detail kurzu

Základy MSA (Measurement system analyses) - Analýza meracieho systému

ISOQAR SK s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s metódami pre analýzu meracieho systému, vysvetlenie účelu a dôvodov pre aplikáciu analýz spôsobilosti meracích systémov, správne nasadenie jednotlivých metód pre štúdiu spôsobilosti v závislosti na používanom meracom systéme.

Obsah kurzu

 • Základy štatistiky
 • Účel a terminológia MSA
 • Variabilita polohy ( stabilita, strannosť, linearita)
 • Variabilita rozptylu ( Gage R&R, Gage R&R pre deštrukčné

  testovanie, Cg, Cgk – hodnotenie presnosti meradiel, CMM –

  metóda pre automatizovné systémy)

 • Štúdie systému merania porovnávaním (Metóda krížových

  tabuliek)

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre pracovníkov, ktorí realizujú analýzu meracích systémov alebo sa podieľajú na jej realizácií. Kurz je vhodný taktiež pre pracovníkov, ktorí si chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu a odborné znalosti. V každom prípade je vhodný aj pre interných audítorov, ktorí z pohľadu interných auditov musia vedieť posúdiť vhodnosť výsledkov analýz meracieho systému.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o. Poznámka k cene

v cene je zahrnuté: občerstvenie, obed, študijné materiály, osvedčenie

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať