Detail kurzu

Základy SPC - štatistické metódy v kvalite

ISOQAR SK s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom kurzu je zoznámiť sa zo základmi štatistických metód a ich významom pre poskytovanie záruk za kvalitu a naučiť sa kvalitu zabudovať do procesu. Jednoducho vysvetliť princípy SPC a precvičiť ich tak, aby sa ich ľudia nebáli, ale chápali ich ako pomocníka, ako pridanú hodnotu výrobku a ako vizitku kvalitnej práce. Vyznať sa v rôznych druhoch spôsobilosti, vysvetliť si podmienky, ktoré musíme splniť, aby sme mohli využiť SPC.

Obsah kurzu

  • Úvod do štatistiky
  • Vývojový diagram
  • Ishikawa diagram
  • Pareto diagram
  • Histogram
  • Frekvenčná tabuľka
  • Korelačný diagram
  • Regulačné diagramy a spôsobilosť procesu

Cieľová skupina

Kurz je určený pracovníkom útvarov zabezpečovania kvality a technickej kontroly, útvarov technickej prípravy výroby, pracovníkom výrobných a obchodných úsekov. Zvlášť vhodný pre dodávateľov do automobilového priemyslu.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o. Poznámka k cene

v cene je zahrnuté: občerstvenie, obedy, študijné materiály, osvedčenie

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať