Detail kurzu

SPC I s aplikáciou v MINITABe

SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Popis kurzu

Praktický tréning na ktorom sa účastníci kurzu naučia rozlišovať bežné a špeciálne príčiny rozptylu v procese. Interpretáciou stability a spôsobilosti procesu vyhodnotia, či výsledky spĺňajú zákaznícke alebo legislatívne limity.

Je potrebné, aby účastníci kurzu mali svoje PC s programom MINITAB, alebo bude možné počas školenia využiť aj tridsaťdňovú demo verziu softvéru MINITAB.

Cieľom kurzu je prakticky vytvárať grafy v MINITABe a interpretovať výsledky rozptylu procesu.

Obsah kurzu

  • Základy štatistiky a SPC
  • Rozptyl: bežné a špeciálne príčiny rozptylu v procese
  • Hodnotenie stability procesu pomocou časových grafov (Time plot, Run chart)
  • Hodnotenie stability procesu pomocou riadiacich grafov pre spojité dáta (I-MR, X-R, X-S)
  • Hodnotenie stability procesu pomocou riadiacich grafov pre diskrétne dáta (c, u, p, np)
  • Analýza spôsobilosti procesu

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre procesných analytikov, procesných manažérov, expertov kvality a manažérov kvality.

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: občerstvenie, obed, štúdijné materiály, osvedčenie

Hodnotenie
Organizátor