Detail kurzu

Webinár: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022 – prakticky a bez čítania zákona - PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Ako zostaviť správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022, vám na vzorovej ukážke vysvetlí finančný kontrolór PhDr. Jozef Sýkora, MBA. Zostavil pre vás praktický webinár, na ktorom nahliadnete na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a tiež na novelizovaný zákon č. 357/2015 Z. z. najmä z pohľadu aplikačnej praxe (bez čítania zákona). Osvojíte si všetky potrebné zručnosti pre tvorbu a predloženie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Na webinári sa navyše zorientujete v časových súvislostiach s novým zastupiteľstvom a s ukončením februára 2023. Na záver vám lektor zodpovie všetky aktuálne otázky z praxe.

Obsah kurzu

Účastníkom prezentujeme spôsob predkladania správy o kontrolnej činnosti počas:

  • aktuálneho stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19,
  • absencií fyzických zasadnutí obecných a mestských zastupiteľstiev  v mesiaci január a február 2023,
  • obdobia neobsadenia funkcie hlavného kontrolóra v roku 2022,
  • spracovania dôvodovej správy a zverejnenie správy o kontrolnej činnosti a tiež
  • dodržania časových lehôt v roku 2023.

 

Dozviete sa:

1.      Ako spracovať správu o kontrolnej činnosti za rok 2022? Musí byť správa súčasťou audítorskej správy?

2.      Čo musí povinne obsahovať?

3.      Ako predložiť právu o kontrolnej činnosti, ak som nový kontrolór a nebol som kontrolórom v obci aj v minulý rok 2022?

4.      Ako predložiť správu, ak zastupiteľstvo obce alebo mesta nezasadá do konca februára 2023?

5.      Môže sa lehota na predloženie správy posunúť?

6.      Musí byť oblasť spracovania správy o kontrolnej činnosti upravená interne v smernici alebo zásadách kontrolnej činnosti?

7.      Overuje sa výstup z kontroly a aj správa o kontrolnej činnosti základnou finančnou kontrolou?

8.      Musí obsahovať správa o kontrolnej činnosti aj kontrolné zistenia?

9.      Sú súčasťou správy o kontrolnej činnosti aj preverovania plnenia, resp. splnenia opatrení z minulého roka?

10.   Ako postupovať, ak zastupiteľstvo obce alebo mesta bude zasadať až začiatkom marca 2023?

 

Ako prebieha školenie online a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

1.      Objasnenie právneho rámca spracovania správy o kontrolnej činnosti

2.      Otázky z praxe z úvodu roka 2023

3.      Konzultácie s lektorom

4.      Priestor na vaše otázky


Harmonogram

09.00 – 10.30 prednáška spojená s diskusiou 


PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Pôsobí ako kontrolór v územnej samospráve od roku 2011 a interný kontrolór v niekoľkých štátnych organizáciách. Dlhodobo sa venuje problematike práva verejnej správy a oblasti finančnej kontroly. Študoval na univerzite v Českej republike a ukončil postgraduálne štúdium na Ústave práva v Prahe so zameraním na obchodné a finančné právo. Rigorózne doktorské skúšky vykonal v roku 2019. Publikuje príspevky v odborných periodikách a na on-line portáloch. Vydal publikáciu pre finančnú kontrolu a Príručku pre rozpočtovanie a účtovanie v samospráve, publikácie k finančnej kontrole a k zverejňovaniu povinných údajov. Lektor je autorom komentára k zákonu o finančnej kontrole a audite. Rovnako spísal publikáciu o interných smerniciach vo verejnej správe. V praxi lektor metodicky usmerňuje viaceré subjekty verejnej správy.  Dr. Jozef Sýkora prednáša v programe akreditovaného vzdelávania pre kontrolórov a  je garantom viacerých modulov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

Cieľová skupina

hlavní kontrolóri obcí a miest, noví kontrolóri,  kontrolóri vyšších územných celkov, zamestnanci útvarov hlavného a miestneho kontrolóra, referenti kontrol, starostovia a prednostovia obecných úradov, noví poslanci zastupiteľstiev

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor