Detail kurzu

Webinár: EKONOMICKÉ MINIMUM – záverečný účet obce a vyššieho územného celku - Ing. Ingrid Konečná Veverková

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Webinár s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou je praktickým manuálom, ktorý vám pomôže zostaviť záverečný účet obce v roku 2023. Je sprevádzaný množstvom praktických príkladov i odporúčaniami lektorky, ktorá je predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy.  Vypočujete si, aké atribúty musí záverečný test spĺňať, ako vypočítať dlhovú službu obce, ako preveriť správnosť zostavenia návrhu, ako novela upravuje rozpočtové pravidlá alebo aj to, akým spôsobom dotačnú časť zapojiť do záverečného účtu. Na webinári si pripomeniete všetky povinnosti, ktoré súvisia so zostavením záverečného účtu obce a VÚC, a to tak zo strany štatutárneho orgánu a volených funkcionárov obce či VÚC, ako aj zo strany hlavného kontrolóra a zamestnancov obce a VÚC.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Zostavenie záverečného účtu
  • Výpočet prebytku/schodku rozpočtu
  • Peňažné fondy 
  • Priestor na vaše otázky


Harmonogram

09.00 – 10.30 prednáška spojená s diskusiouIng. Ingrid Konečná Veverková

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor