Detail kurzu

Webinár: GDPR pre samosprávy - JUDr. Marcela Macová, PhD.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Na webinári s JUDr. Marcelovou Macovou, PhD., si v praktických príkladoch rozoberieme dosah GDPR na každodennú prax samospráv i najpálčivejšie problémy, ktoré samosprávy aktuálne riešia v súvislosti s ochranou osobných údajov. Takisto si povieme, na čo sa úrad spravidla pri kontrolách v samospráve zameriava a aké boli doposiaľ udelené sankcie. Dozviete sa, čo bolo ich dôvodom a ako postupovať, aby za takéto porušenie pokuta uložená nebola.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Pramene práva, a to s dôrazom na samosprávu.
  • Najpálčivejšie problémy samosprávy z pohľadu GDPR.
  • Rozoberieme si sankcie, ktoré boli udelené subjektom z prostredia samosprávy.
  • Prejdeme si povinnosti z pohľadu GDPR, tzn. všetko to, čo je v zameraní kontroly, jednotlivé body si prejdeme krok za krokom.
  • Povieme si, ako postupovať pri kontrole úradu, na čo si dať pozor a čoho sa vyvarovať.
  • Priestor na vaše otázky


Harmonogram

9.00 –  14.00 prednáška spojená s diskusiou

Profil lektora
JUDr. Marcela Macová, PhD.

Absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, nadväzne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach obhájila rigoróznu prácu na tému „Ochrana osobných údajov“ a na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2016 ukončila doktorandské štúdium zamerané na ochranu osobných údajov. V rokoch 2005 až 2013 pôsobila na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuje na rôznych odborných konferenciách, je autorkou viacerých komentárov k zákonom o ochrane osobných údajov, ako aj mnohých publikovaných článkov o ochrane osobných údajov. Ako lektorka sa špecializuje na tému „ochrana osobných údajov“. V súčasnosti sa prostredníctvom svojej spoločnosti DAPRO Consulting s. r. o. profesionálne venuje aj výkonu funkcie.

Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor