Detail kurzu

TYPOLÓGIA OSOBNOSTI podľa čŕt tváre

ModernaBrain, s.r.o.

Popis kurzu

Tvár ako emocionálna mapa               „Skôr, než niekto prehovorí, Vy už viete...“

Črty tváre a funkcie sú univerzálne symboly, ktoré všetci vidia, ale nie všetci ich poznajú. Črty a ich funkcie je najlepší, najvýstižnejší a najrýchlejší spôsob na pochopenie správania seba i svojho okolia.

Typológia podľa Daniela Whitesida je založený na vízii „Aký od prírody som…“  Črta a jej vzorec správania funguje s presnosťou 99 : 1.

Aký od prírody som

Spoznávanie svojich osobných predností

Spoznávanie klienta

Význam čŕt pri riešení konfliktných situácií

Využitie v pracovných, osobných i v partnerských vzťahoch

Obsah kurzu

Verbálna a neverbálna komunikácia – význam

Poznanie svojich vzorcov správania na základe poznania čŕt tváre

Poznanie významu funkcií týchto čŕt

Naučiť sa predvídať reakcie klienta, partnera na základe čŕt tváre, postoja, reči

Úspešná komunikácia na základe akceptácie človeka

Uvoľniť napätie a stres pri akejkoľvek komunikácii

Zvýšiť výkonnosť pracovníkov, sebaistotu a profesionalitu

Predchádzanie konfliktným situáciám, ktoré vznikajú v pracovnom styku

História typológie

MBTI a vzťah k typológii

Črty a ich význam – oblasť myslenia

Práca s poznanými črtami

Využitie informácií, pochopenie a prijatie vzorcov správania iných ľudí – klientov, obchodných partnerov, kolegov, priateľov, rodinných príslušníkov

Cieľová skupina

časová dotácia 4 dni
Certifikát o obsolvovaní tréningu

Kontaktná osoba

Pavol Korček
00421905231066
pavol@modernabrain.sk

Hodnotenie
Organizátor