Detail kurzu

Online Kurz prekladateľa a tlmočníka PRE ZAČIATOČNÍKOV

Inštitút vzdelávania prekladateľov a tlmočníkov (Mgr. Kamila Schillová, PhD.)

Popis kurzu

Kurz prekladateľa a tlmočníka 1  sa formoval na základe získavania skúseností na akademickej pôde a komunikácie s prekladateľmi v praxi, ktorí neštudovali odbor Preklad a tlmočenie na univerzite, ale cítia potrebu doplniť si poznatky z tejto oblasti.

V predkladanej podobe považujeme Kurz Prekladateľa a tlmočníka za komplexný balík informácií z teórie a praxe prekladu, moderné prístupy a technológie nevynímajúc.

Kurzy pre prekladateľov a tlmočníkov ponúkame v troch leveloch, ktoré na seba logicky nadväzujú. Kurz prekladateľa a tlmočníka 1 predstavuje prvý level. Každý level obsahuje 10 okruhov, ktoré prekladateľa a tlmočníka prevedú od všeobecných tém až k najmodernejším prístupom k prekladu a tlmočeniu.

Komplexný balík vedomostí a aktuálnych informácií pripraví absolventa na úspešnú kariéru prekladateľa a tlmočníka.

Každý absolvent získava certifikát o absolvovaní Kurzu prekladateľa a tlmočníka.

Preferujeme individuálny prístup, zohľadníme Vaše štúdium a doterajšie skúsenosti. Radi sa prispôsobíme aj v termínoch.


Obsah kurzu

Obsah kurzu predstavujú témy, ktoré neoddeliteľne súvisia so začiatkom prekladateľskej a tlmočníckej kariéry (kompetencie a možnosti uplatnenia prekladateľov a tlmočníkov, pretranslačná analýza textov, komunikácia s klientom, moderné nástroje na podporu prekladu, rôzne prekladateľské problémy a ich riešenie na názorných ukážkach z praxe a iné).

Cieľová skupina

Vítaní sú všetci, ktorí ovládajú cudzí jazyk a radi by svoje znalosti využili v prekladateľskej a tlmočníckej praxi.
Certifikát Každý absolvent dostane certifikát o absolvovaní kurzu.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať