Detail kurzu

Webinár: Postupy účtovania vlastného imania obchodnej spoločnosti v roku 2023 - Ing. Mária Horváthová

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Ste podnikateľom alebo účtovníkom a potrebujete získať hlbšie znalosti o problematike vlastného imania? Na webinári s Ing. Máriou Horváthovou z Ministerstva financií SR si osvojíte všetky dôležité postupy, ako je účtovanie, zvyšovanie a znižovanie základného imania, ďalej vykazovanie záporného vlastného imania, ako aj tvorba a použitie vlastného imania podľa štruktúry vykazovania jednotlivých položiek (a to základné imania, rezervné fondy, fondy zo zisku, kapitálový fond z príspevkov, možnosti použitia zisku, možnosti úpravy straty spoločnosti a ďalšie).

Obsah kurzu

Popis

Na webinári vás lektorka oboznámi s praktickou aplikáciou Obchodného zákonníka, zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov a zákona o konkurze a reštrukturalizácii a dosahom tejto legislatívy na vlastné imanie obchodnej spoločnosti v roku 2023.

 

Ako prebieha webinár a technické podmienky pre sledovanie nájdete TU.


Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Vlastné imanie obchodnej spoločnosti je zobrazené v účtovníctve. V súčasnosti je čoraz častejšia právna úprava vlastného imania ako vlastného zdroja krytia obchodného majetku. Možnosti zvýšenia vlastného imania mimo základného imania z pohľadu Obchodného zákonníka, účtovníctva a povinnosti vo vzťahu k základu dane z príjmov právnických osôb.

  • Komplexný pohľad na tvorbu a použitie vlastného imania podľa štruktúry vykazovania položiek vlastného imania, z pohľadu povinností Obchodného zákonníka, a to základné imania, rezervné fondy, fondy zo zisku, kapitálový fond z príspevkov, možnosti použitia zisku, možnosti úpravy straty spoločnosti.

  • Vykazovanie záporného vlastného imania, aké povinnosti má obchodná spoločnosť, resp. konateľ z pohľadu právnej úpravy zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Zvyšovanie vlastného imania spoločníkmi. Hrozba úpadku, spoločnosť v kríze. Splnenie povinnosti podľa Obchodného zákonníka a postup v účtovníctve obchodnej spoločnosti.

  • Diskusia


Harmonogram

09,00 – 11,00 – prednáška spojená s diskusiou


Ing. Mária Horváthová

Ministerstvo financií SR, hlavný štátny radca odboru pre legislatívu a metodiku účtovníctva

 

Pracuje na Ministerstve financií SR, odbor pre legislatívu a metodiku účtovníctva. Je dlhoročnou odborníčkou a metodičkou účtovníctva podnikateľov.  Tiež sa pracovne angažuje ako audítorka Slovenskej komory audítorov a IFRS expertka. V odborných kruhoch je známa aj ako členka metodickej komisie účtovných štandardov Slovenskej komory audítorov. Obohacuje svojimi odbornými článkami ako autorka i lektorka.

Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor