Detail kurzu

Webinár: Manuál komunitného plánovania sociálnych služieb miest a obcí (2. časť) - PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

V 2. časti webinára zameraného na komunitné plánovanie sociálnych služieb sa zameriame spolu s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD., na výsledný dokument – povieme si, ako má vyzerať a čo má obsahovať. Zároveň nahliadneme na finančné či personálne kapacity v tejto oblasti, pričom si povieme niekoľko odporúčaní, ako služby ponúkať efektívnejšie a účinnejšie. Do pozornosti si dáme taktiež úlohy sociálneho pracovníka v komunitnom plánovaní, pôsobnosť samosprávvydávanie potvrdení atď.

Obsah kurzu

Program

• Obsah dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb:

- Zásady spracovania dokumentu

- Obsah dokumentu

• Plánovanie finančných zdrojov pri komunitnom plánovaní

• Úloha sociálneho pracovníka v komunitnom plánovaní

• Pôsobnosť obce podľa zákona o sociálnych službách v rámci komunitného plánovania a vydávanie potvrdení


Harmonogram

09.00 – 10.30 prednáška spojená s diskusiou


PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

Vysokoškolské štúdium absolvovala v odbore sociálna práca. V odbore pracuje od roku 1992 až po súčasnosť. Počas uvedeného obdobia pôsobila v štátnej správe aj samospráve. Vykonávala referenta sociálnoprávnej ochrany, sociálnych služieb (sociálne poradenstvo, kolízny opatrovník maloletých detí, ústavná starostlivosť, práca v teréne). Po získaní praxe a skúseností pôsobila ako riaditeľka odboru sociálnych vecí na ÚPSVAR v Brezne, neskôr riaditeľka úradu. V rokoch 2015 – 2018 sa venovala najmä projektom v rámci sprostredkovateľského orgánu IROP na MsÚ v Banskej Bystrici, popritom v neziskovej organizácii poskytujúcej sociálne služby v dennom stacionári. Od roku 2019 sa venuje sociálnym službám poskytovaných obcami a mestami ako vedúca odboru sociálnych vecí MsÚ. Od roku 2008 pôsobí ako lektorka a konzultantka pre oblasť sociálnych služieb, komunitného plánovania pre sieť vzdelávacích inštitúcií. Jej profesijný život je zameraný na ľudí a pre ľudí.

Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor