Detail kurzu

Webinár: Manuál sociálneho pracovníka miest a obcí – kompetencie, úlohy a spôsoby odbornej pomoci - PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Potrebujete získať základné znalosti o pojmoch, funkciách, kompetenciách a skúsenostiach pri výkone práce v rámci sociálnej práce?

Ste sociálnym pracovníkom a potrebujete hlbšie nahliadnuť na vaše povinnostikompetencie a spôsoby poskytovania odbornej pomoci klientovi? Potom si nenechajte ujsť webinár s PhDr. Ing. Ivanou Kružliakovou, PhD., ktorá vám pomôže zorientovať sa v základných pojmoch, zrozumiteľne vám vysvetlí, aké sú vaše úlohy a poskytne k nim praktické návody. Na webinári si zároveň charakterizujeme jednotlivé typy klientov, pričom si povieme, ako s nimi správne pracovať a aké voliť metódy. Prakticky si vysvetlíme napríklad aj to, ako postupovať pri syndróme vyhorenia (tzv. syndróm „burn-out“)  a mnohé ďalšie.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Odborná terminológia týkajúca sa sociálnej práce, jej charakteristika, funkcie a význam
  • Sociálny pracovník – jeho úlohy, predpoklady na výkon práce a kompetencie
  • Etický kódex sociálneho pracovníka
  • Typológia a charakteristika klientov sociálnej práce – ako s nimi pracovať, aké voliť metódy
  • Syndróm „burn-out“ (syndróm vyhorenia)


Harmonogram

09.00 – 10.30 prednáška spojená s diskusiouPhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD.

Vysokoškolské štúdium absolvovala v odbore sociálna práca. V odbore pracuje od roku 1992 až po súčasnosť. Počas uvedeného obdobia pôsobila v štátnej správe aj samospráve. Vykonávala referenta sociálnoprávnej ochrany, sociálnych služieb (sociálne poradenstvo, kolízny opatrovník maloletých detí, ústavná starostlivosť, práca v teréne). Po získaní praxe a skúseností pôsobila ako riaditeľka odboru sociálnych vecí na ÚPSVAR v Brezne, neskôr riaditeľka úradu. V rokoch 2015 – 2018 sa venovala najmä projektom v rámci sprostredkovateľského orgánu IROP na MsÚ v Banskej Bystrici, popritom v neziskovej organizácii poskytujúcej sociálne služby v dennom stacionári. Od roku 2019 sa venuje sociálnym službám poskytovaných obcami a mestami ako vedúca odboru sociálnych vecí MsÚ. Od roku 2008 pôsobí ako lektorka a konzultantka pre oblasť sociálnych služieb, komunitného plánovania pre sieť vzdelávacích inštitúcií. Jej profesijný život je zameraný na ľudí a pre ľudí.

Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor