Detail kurzu

2 - dňový webinár: Mzdy pre pokročilých v roku 2023 - Júlia Pšenková

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

2-dňové školenie s Júliou Pšenkovou je určené pre tých, ktorí sa potrebujú naučiť zvládať náročnejšie činnosti zo mzdovej agendy. Rozoberať budeme 5 dlhodobo najproblematickejších oblastí: zamestnávanie štatutárovzamestnávanie dohodárovcestovné náhradyzrážky zo mzdy a  benefity. V súvislosti so zamestnávaním dohodárov a štatutárov rozoberieme okrem zmien v Zákonníku práce od 1. 1. 2023 a od 1. 6. 2023 aj zmluvy, výšku odvodov, výkazy, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmov a ročné zúčtovanie dane. V súvislosti s benefitmi vám skúsená lektorka poradí v otázke stravovania, 13. a 14. platov, poskytovania príspevkov na rekreáciu či používania služobného motorového vozidla na súkromné účely. Zručnosti potrebné pre výpočet cestovných náhrad, zrážok zo mzdy a exekúcií si osvojíte pomocou niekoľkých príkladov z praxe.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam zo školenia online na 30 dní


Program

Štatutár

 • definícia štatutárov
 • zmluva o výkone pozície
 • pracovná zmluva
 • sociálne poistenie – pravidelný, nepravidelný príjem
 • výška odvodov, výkazy, splatnosť poistného
 • kombinácia mandátnej zmluvy a pracovnej zmluvy
 • zdravotné poistenie
 • daň z príjmov zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie dane

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • definícia dohody
 • typy dohôd
 • uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • práva a povinnosti vyplývajúce zo Zákonníka práce
 • evidencia dochádzky dohodárov
 • zdravotné poistenie – registrácie, odvody, splatnosť, výkazy
 • sociálne poistenie – registrácie, odvody, splatnosť, výkazy

Benefity

 • definícia benefitov
 • typy benefitov
 • benefity z nákladov
 • používanie služobného motorového vozidla na súkromné účely
 • poskytnutie mobilného telefónu, notebooku
 • pracovný odev
 • stravovanie, pitný režim
 • vzdelávanie zamestnancov
 • dodatková dovolenka, dni voľna
 • 13. a 14. plat
 • príspevok na rekreáciu

Zrážky zo mzdy

 • zrážky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce
 • exekúcie
 • práva a povinnosti pri exekúcii
 • určenie čistej mzdy povinného
 • nepostihnuteľné časti mzdy
 • výpočet exekúcie
 • poradie zrážok
 • prednostné, neprednostné zrážky
 • zrážky podľa Občianskeho súdneho poriadku
 • daňové exekúcie
 • zrážky v zmysle Občianskeho zákonníka

Cestovné náhrady

 • definícia pracovnej cesty
 • oprávnené osoby
 • tuzemské pracovné cesty – nároky, plnenia
 • zahraničné pracovné cesty – nároky, plnenia
 • použitie súkromného motorového vozidla
 • príkaz na pracovnú cestu, vyúčtovanie pracovnej cesty

Diskusia


Harmonogram

9.00 – 14.30 prednáška spojená s diskusiou

PROFIL LEKTOR:  Júlia Pšenková

Špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Bohaté teoretické znalosti, ale najmä praktické skúsenosti spojené riešením odmeňovania členov štatutárnych orgánov, rovnako ako s vysielaním zamestnancov a zamestnávaním cudzincov, benefitmi, cestovnými náhradami, zrážkami zo mzdy vrátane exekúcií nadobudla počas svojej 20-ročnej praxe. Okrem lektorskej činnosti pôsobí zároveň v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

Cieľová skupina

...

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor