Detail kurzu

Webinár: Ako inventarizovať majetok, záväzky a rozdiely majetku a záväzkov – pre verejnú správu, samosprávu a školy - Ing. Ingrid Konečná Veverková

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zvládnite inventarizáciu ľavou zadnou. Na úvod tohto praktického webinára s Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou si vysvetlíme, akú zodpovednosť má zamestnanec za ochranu majetku. Následne si prakticky prejdeme všetky kroky spojené s inventarizáciou majetku, záväzkov aj rozdielu majetku a záväzkov. Vysvetlíme si, ako postupovať v prípade inventarizačných rozdielov aj ich vyrovnania. V závere webinára si predstavíme najčastejšie nedostatky pri inventarizácii a odpovieme na vaše otázky.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Hmotná zodpovednosť a zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov
  • Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
  • Inventarizačné rozdiely a ich vyrovnanie
  • Nedostatky pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
  • Priestor na vaše otázky


Harmonogram

09:00 - 10:30 – prednáška spojená s diskusiou

Cieľová skupina

Cieľová skupina: zamestnanci orgánov verejnej správy, obcí, miest, vyšších územných celkov, zamestnanci škôl a školských zariadení, kontrolóri, riaditelia, starostovia 

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor