Detail kurzu

Webinár: Pre hlavného kontrolóra – ako spracovať odborné stanovisko k návrhu rozpočtu? - Ing. Ingrid Konečná Veverková

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Ako je už z názvu zrejmé, webinár s predsedníčkou  Asociácie kontrolórov územnej samosprávy Ing. Ingrid Konečnou Veverkovou je určený hlavným kontrolórom obcí, miest a vyšších územných celkov. Slúži ako praktický sprievodca, ktorý ukáže, ako spracovať odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2024, ako preveriť podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania a ako hodnotiť stav a vývoj dlhu.  Veľkou výhodou webinára je najmä priestor získať odpovede. Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma.

Obsah kurzu

Bonusy

Odborné poradenstvo s lektorom počas priameho prenosu formou chatu

Videozáznam z webinára na 30 dní


Program

  • Ako spracovať odborné stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2024
  • Je potrebné stanovisko HK k rozpočtovému provizóriu obce?
  • Je potrebné stanovisko HK k prijímaniu a schváleniu návratných zdrojov financovania?
  •  Ako preveriť stav a vývoj dlhu zo strany HK?
  • Priestor na vaše otázky


Harmonogram

09:00 - 10:30 – prednáška spojená s diskusiou

Profil lektora
Ing. Ingrid Konečná Veverková

Pracuje ako hlavná kontrolórka mesta Brezno od roku 2003, predtým pracovala v štátnej správe a vo verejnej správe, vždy v ekonomickej oblasti. Je zakladajúcou členkou a predsedníčkou Asociácie kontrolórov územnej samosprávy. Pôsobí ako lektorka pre rôzne vzdelávacie inštitúcie. Vo svojej publikačnej časti sa venuje najmä oblasti kontroly a ekonomiky, zameriava sa na oblasť územnej samosprávy. Je autorkou viacerých monografií.

Cieľová skupina

Cieľová skupina: hlavní kontrolóri

Kontaktná osoba


+421 918 451 113
sinska@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor