Detail kurzu

Sledovanie a hodnotenie uhlíkovej stopy

CeMS, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámenie sa s problematikou sledovania a hodnotenia uhlíkovej stopy a následná aplikácia v praxi. Účastníci školenia sa oboznámia s metodikou stanovenia výpočtu uhlíkovej stopy a s požiadavkami referenčných noriem a ďalších súvisiacich predpisov.  
Školenie je určené pre všetkých pracovníkov zodpovedných za hodnotenie uhlíkovej stopy v podnikoch, ekológov, bezpečnostných technikov, ESH manažérov a interných audítorov pre oblasť SEM a SM BOZP.

Obsah kurzu

  • Vplyv antropogénnej činnosti na životné prostredie
  • Pojem uhlíková stopa a jeho pochopenie
  • LCA a uhlíková stopa 
  • Praktická aplikácia požiadaviek normy ISO 14067, GHG a súvisiacich platných právnych predpisov
  • Metodika sledovania a hodnotenie uhlíkovej stopy
  • Výpočet uhlíkovej stopy a uhlíkový audit
Certifikát certifikát o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Každý účastník dostane učebné materiály v elektronickej podobe, školenie je ukončené online testom, po ktorom úspešnom absolvovaní Vám bude zaslaný elektronický certifikát o absolvovaní školenia.

Kontaktná osoba


0908 345 320
kurzy@cems.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať