Detail kurzu

E-collaboration - Virtuálne projektové tímy - spolupráca tímov na diaľku

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

 • Praktické zvládnutie nástrojov vedenia a práce projektových tímov spolupracujúcich na diaľku.
 • Porozumenie špecifikám virtuálnych projektových tímov, zvýšenie flexibility pre firmy, start-upy, ich zákazníkov a členov tímov v rôznych lokalitách.

Obsah kurzu

1. Rozdiel medzi virtuálnym a klasickým pracovným tímom

 • Roly vo virtuálnom tíme.
 • Kľúčové vlastnosti a úloha manažéra virtuálneho tímu.
 • Kompetencie efektívnych členov virtuálnych tímov.

2. Faktory úspechu virtuálneho tímu/ budovanie úspešného VT

 • Ako dosiahnuť synergiu a predchádzať izolácii členov tímu.
 • Ako budovať dôveru pri interakcii s podporou IT.
 • Ako vyvážiť technické a interpersonálne zručnosti.
 • Hodnotenie a oceňovanie výkonu.

3. Spolupráca vo virtuálnych tímoch

 • Špecifiká a predchádzanie problémom.
 • Zadávanie, kontrola a prijímanie výsledkov úloh vo virtuálnych tímoch.
 • Využitie nástrojov pre online spoluprácu – manažérsky pohľad.
 • Budovanie dôvery vo virtuálnych projektových tímoch.

4. Komunikácia vo virtuálnom tíme (s využitím ICT)

 • Režimy práce tímu.
 • Príklady spolupráce s podporou ICT (audio a video konferencie, multimediálna konferencia v reálnom čase, e-mail, skupinové kalendáre. web nástenky, zdieľané databázy)
 • Praktický tréning komunikácie vo virtuálnom tíme – simulácia riešenia projektových úloh.
 • Vzťah predmetnej a interpersonálnej komunikácie v projektových tímoch.
 • Špecifiká psychológie komunikácie vo virtuálnych tímoch.
 • Predchádzanie nedorozumeniam a konfliktom v elektronickej komunikácii.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre zamestnancov rôznych pozícií, ktorí sú súčasťou projektového tímu.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor