Detail kurzu

Požiadavky normy ISO 9001:2015

ISOQAR SK s.r.o.

Popis kurzu

Poskytnúť prehľad o všetkých podstatných zmenách v norme, ich vysvetlenie a interpretácia v praxi.

Obsah kurzu

  • Úvod kurzu- predstavenie
  • História revízií normy ISO 9001
  • Prehľad zmien v štruktúre normy ISO 9001:2015
  • Prehľad zmien v obsahu normy ISO 9001:2008 a ISO 9000:2015
  • Nové požiadavky normy a ich interpretácia v praxi
  • Integrácia ISO 9001 s ISO 14001 a ISO 45001
  • Diskusia, vyhodnotenie a záver kurzu

Diskusia

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre tých, ktorí majú zavedený systém manažérstva kvality ako aj pre tých, ktorí sa chcú oboznámi so zmenami v norme ISO 9001:2015 a pochopiť nové požiadavky a princípy.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní, bez obmedzenia platnosti. Poznámka k cene

V cene je zahrnuté: študijné materiály,občerstvenie, obed a vydanie certifikátu

Hodnotenie
Organizátor