Detail kurzu

Reverzná FMEA

ISOQAR SK s.r.o.

Popis kurzu

Reverzná FMEA je zlepšovanie, s cieľom je zabezpečiť aktualizáciu a priebeh štúdie FMEA. Javí sa ako vhodný a efektívny nástroj na predchádzanie vzniku problémov ako aj zabezpečenie pravidelnej aktualizácie dokumentácie.

Jedná sa o nástroj proaktívneho prístupu k hľadaniu rizikových miest v procese za účelom prevencie vzniku nezhôd. Je čoraz častejšie využívaný v automobilovom priemysle.

Obsah kurzu

 1. Úvod
 2. FMEA formulár
 3. Definícia Zaväznosti, Výskytu a Odhaliteľnosti na základe AIAG

  normy

 4. Prepojenie FMEA s plánom riadenia kontroly a pracovnými

  inštrukciami

 5. Reverzná FMEA
 6. Vytvorenie checklistu pre R- FMEA
 7. Vyhodnotenie R- FMEA

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí tvoria prierezový tím, ktorý sa zúčastňuje na tvorbe procesnej FMEA a zabezpečujú kvalitu v automobilovom priemysle

Certifikát Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti Poznámka k cene

v cene je zahrnuté: občerstvenie, obed, študijné materiály, osvedčenie

Hodnotenie
Organizátor