INTRASTAT – aktuálne pre rok 2018

Popis kurzu

Orientujte sa v problematike INTRASTATU! Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s aktuálnou legislatívou upravujúcou oblasť INTRASTATU a s jej správnym uplatňovaním v praxi. Získané poznatky zo školenia účastníkom zaručia správnu orientáciu v problematike a poskytnú dostatočný základ pre prácu v oblasti zostavovania štatistických hlásení týkajúcich sa pohybu tovarov medzi členskými štátmi EÚ. Školenie je určené osobám, ktoré zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ. Počas školenia Vás lektor prevedie aktuálnou legislatívou a právnymi predpismi EÚ a SR, ktoré upravujú oblasť INTRASTATU, metodikou zberu štatistických údajov, správnym postupom pri príprave štatistických hlásení. Školenie je doplnené množstvom príkladov z praxe. Samozrejmosťou je individuálny prístup lektora ku každému zákazníkovi. Zárukou spokojnosti je lektor Ing. Tibor Vojtko, ktorý má bohaté praktické skúsenosti a zároveň patrí medzi vyhľadávaných odborníkov tejto problematiky.

Obsah kurzu

  • Úvod do problematiky štatistiky zahraničného obchodu.
  • Predpisy EÚ a SR upravujúce oblasť INTRASTATU.
  • Metodika zberu štatistických údajov.
  • Postup pri príprave štatistických hlásení.
  • Aplikácia na elektronickú prípravu štatistických hlásení a elektronickú komunikáciu.
  • Praktické príklady.
  • Diskusia, otázky a odpovede.

Cieľová skupina

Pracovníci, ktorí vo firme zodpovedajú za vedenie evidencií súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných transakcií medzi členskými štátmi EÚ; pracovníci, ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení INTRASTAT.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
+421 2/330 052 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Organizátor
Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena