Detail kurzu

Tvorba kompetenčných modelov a ich využitie v HR - NOVINKA

TOP CONSULT GROUP, s.r.o.

Popis kurzu

 • rozumieť podstate a zmyslu kompetenčných modelov
 • mať zručnosti v tvorbe a dizajne vhodného kompetenčného mo­delu
 • vedieť využiť kompetenčné modely v každodennej praxi pri výbere zamestnancov a ich ďalšom rozvoji

Obsah kurzu

 1. Charakteristika a popis kompetencií
 2. Vybrané kompetencie a prejavy pozorovateľného správania (pozitívne/ne­gatívne prejavy)
 3. Vzťah výkonnosti a kompetencií
 4. Tvorba a dizajn kompetenčného modelu
 5. Príklady kompetenčných modelov
 6. Ako identifikovať a hodnotiť kompetencie
 7. Psychologické vs. behaviorálne profilovanie zamestnanca
 8. Výhody kompetenčného modelu
 9. Uplatnenie kompetenčných modelov
 10. Výber zamestnancov na základe kompetenčného modelu
 11. Cielené rozvíjanie zamestnancov

Cieľová skupina

HR manažéri, HR Business Partneri, HR generalisti a všeobecne špecialisti ľudských zdrojov a personalisti

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté študijné materiály na tréning, občerstvenie počas tréningu, obed, osvedčenie o absolvovaní.

Hodnotenie
Organizátor