CESTOVNÉ NÁHRADY PRI PRACOVNEJ CESTE A VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV DO INÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EU, PRI CEZHRANIČNOM POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ZMYSLE NOVÉHO ZÁKONA O CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCIÍ PRI VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV NA VÝKON PRÁC PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Cieľom seminára je praktický výklad celkovej problematiky týkajúcej sa cestovných náhrad a s tým spojená personálna a účtovná agenda.

Cieľová skupina

ekonomovia, personalisti, účtovníci, SZČO, zamestnávatelia a pod.

Obsahová náplň

CESTOVNÉ NÁHRADY PRI PRACOVNEJ CESTE A VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV DO INÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EU, PRI CEZHRANIČNOM POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V ZMYSLE NOVÉHO ZÁKONA O CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCI PRI VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV NA VÝKON PRÁC PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

1. Základné ustanovenia zákona Aké náhrady, výdavkY, plnenia zákon upravuje Kedy vzniká nárok fyzickej osobe na plnenie podľa zákona o cestovných náhradách Komu vzniká nárok

2. Vymedzenie pojmov Tuzemská pracovná cesta, zahraničná pracovná cesta,(začiatok, koniec, trvanie, prerušenie pracovnej cesty…) Pravidelné pracovisko (písomne dohodnuté miesto výkonu práce- alternatívy, obsah dohody, platnosť…)

3. Podmienky pracovnej cesty Povinnosť zamestnávateľa určiť minimálne podmienky pracovnej cesty Zamestnávateľom dobrovoľne určené ďalšie podmienky pracovnej cesty Zmena podmienok pracovnej cesty v priebehu jej trvania

4. Poskytovanie stravného pri pracovných cestách Poskytovanie stravného pri tuzemských pracovných cestách, odlišnosti poskytovania stravného pre zamestnancov s častou zmenou miesta výkonu práce – stravné za viac PC v rámci jedného dňa, stravné pri 1 PC v priebehu 2 dní, dohoda o poskytovaní nižšieho stravného ako určuje zákon, stravné poskytované pri nesplnení podmienok trvania TPC, krátenie stravného pri bezplatnom poskytnutí stravy resp. raňajok poskytovaných v rámci ubytovania

5. Poskytovanie a vyúčtovanie preddavkov na pracovné cesty (Poskytovanie preddavkov na tuzemskú a zahraničnú cestu, vyúčtovanie preddavkov poskytnutých na TPC a ZPC), Vreckové pri zahraničných PC (minimum, maximum, nárok, vyššie vreckové…)

6. Poskytovanie cestovných náhrad, výdavkov a iných plnení paušálom- tvorba paušálu, povinnosti (nepreukazuje sa konkrétny druh nárokovej náhrady)

7. Cestovné náhrady (pri návšteve rodiny, zaokrúhľovanie, prepočty, splatnosť náhrad…

8. Poskytovanie náhrad, výdavkov, plnení pri výkone práce v zahraničí

9. Poskytovanie cestovných náhrad pri PC vykonaných motorovým vozidlom zamestnanca

10. Účtovné doklady pri vyúčtovaní spotreby PHL (spôsob výpočtu spotreby v litroch, zistenie ceny, overenie počtu km…) a nutných vedľajších výdavkov

11. Zmeny v poskytovaní cestovných náhrad v roku 2016 Stravné pri zahraničnej pracovnej ceste Povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní cestovných náhrad z účtovného a daňového hľadiska, z hľadiska zdravotného a sociálneho poistenia…

12. Fakultatívne náhrady poskytované zamestnávateľom

13. Zahraničné pracovné cesty vykonávané na základe dohôd o vzájomnej výmene zamestnancov

14. Náhrady poskytované zamestnancom pri výkone práce v zahraničí s dohodnutým miestom výkonu práce v zahraničí

Diskusia

Súčasťou seminára sú odborné pracovné materiály a samozrejme chutné občerstvenie a nápoje. V prípade, že si prajete vegetariánske alebo bezlepkové občerstvenie, prosím, oznámte nám to deň vopred a my ho pre Vás radi zabezpečíme. Každý, kto chodieva k nám na semináre, kurzy a školenia vie, že dbáme na Váš komfort a záleží nám na Vašej spokojnosti. Tešíme sa na Vás!

Ak budete na seminári s niečím nespokojní, povedzte to nám a vylepšíme to a ak budete spokojní, šírte prosím dobrú reklamu o nás ďalej, alebo nás sledujte a zdieľajte na www.facebook.com/agenturaapollo

AKCIA: PRI PRIHLÁSENÍ 5 ÚČASTNÍKOV Z JEDNEJ SPOLOČNOSTI NA JEDEN SEMINÁR – 6. ÚČASTNÍK ZDARMA!

Lektor:
ING. MILUŠKA HORVÁTHOVÁ

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Dana ORAVCOVA
tel: +421 2/642 879 47
mobil: +421 903 242 412
e-mail: info@agenturaapollo.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 903 242 412
mobil: +421 903 242 412
email: info@agenturaapollo.sk
web: www.agenturaapollo.sk

Adresa
AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o.
Bazovského 19, Bratislava Zobraziť na mape