INTERNÝ AUDÍTOR ISO TS 16 949 v automobilovom priemysle

Základné info
  • Termín kurzov: 09.11.2016 - 11.11.2016
  • Miesto konania: Hotel Stupka, Tále
  • Cena: 318 € (265 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: cena zahŕňa: náklady na odborné a organizačné zabezpečenie kurzu, školiace materiály, obed (podľa programu kurzu) a občerstvenie počas kurzu, vystavenie osvedčenia v Sj a Aj po úspešnom absolvovaní kurzu.
  • Organizátor: SGS SLOVAKIA
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Filozofiou kurzu je odovzdať účastníkom „know-how – ako a čím“, vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu fundovanejšie a efektívnejšie pracovať v oblasti systémov riadenia kvality v automobilovom priemysle. Pritom nepôjde len o semináre a prednášky, ale aj o odovzdanie praktických skúsenosti.

Cieľ kurzu: Účastník kurzu sa podrobne oboznámi s požiadavkami normy ISO/TS 16949:2009 a tak získa potrebné informácie pre úspešné a účinné auditovanie systému riadenia kvality v automobilovom priemysle. Zároveň získa praktické nástroje využiteľné pri plánovaní, príprave a výkone interného auditu systému riadenia kvality podľa uvedenej normy.

Cieľová skupina

Kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti zavádzania, udržiavania a riadenia systémov kvality v automobilovom priemysle, prípadne pre ostatných (dospelých vo veku nad 18 rokov), ktorí majú záujem zdokonaliť sa v danej oblasti.

Obsahová náplň

PROGRAM ŠKOLENIA:

  • norma ISO TS 16 949:2009
  • pokyny pre certifikáciu
  • interný audit
  • modelové cvičenia + test

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie interného audítora ISO TS 16949:2009

Termíny kurzov

09.11.2016 - 11.11.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Richard VAJDA
mobil: +421 918 508 338
e-mail: richard.vajda@sgs.com

Adresa
Hotel Stupka, Tále

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 55/783 61 21
mobil: +421 918 508 338
email: richard.vajda@sgs.com
web: www.sgs.com

Adresa
SGS SLOVAKIA
Kysucká 14, Košice Zobraziť na mape