Kurz Interný audítor podla normy ISO/TS 16949:2009

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Získanie spôsobilosti na vykonávanie interných auditov, podrobné oboznámenie sa s požiadavkami normy ISO/TS 16949:2009, získanie praktických skúseností týkajúcich sa prípravy a vlastného vedenia auditu.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať, alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov.

Obsahová náplň

 • Zoznámenie sa so súborom noriem ISO 9000:2000 a

  ISO/TS 16949 a vysvetlenie vzťahu medzi nimi

 • Stručný výklad požiadaviek ISO/TS 16949 a terminológie
 • Rozdiely oproti VDA 6.1 a QS-9000
 • Účel vykonávania interných auditov
 • Plánovanie interných auditov a zostavenia programu

  interného auditu

 • Príprava na vykonanie auditu, zostavenie kontrolného

  zoznamu

 • Výklad postupu vykonania interného auditu
 • Zistenia z auditu
 • Dokumentácia výsledkov auditu
 • Vypracovanie správy z auditu
 • Riešenie nezhôd
 • Úloha a rola interného audítora
 • Skúsenosti pre efektívne vedenie auditu
 • Psychologické aspekty auditu
 • Riešenie konkrétných modelových situácií a praktických

  príkladov

 • Vykonanie záverečného testu, vyhodnotenie testu

Lektor:
Ing. Mária Lichnerová

Typ a platnosť osvedčenia:
certifikát interného audítora ISO/TS16949 s neobmedzenou platnosťou

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel: +421 2/444 552 82
mobil: +421 907 933 115
e-mail: daniela.matyasova@dnvgl.com

Adresa
Hotel Podhradie, Považská Bystrica

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/444 552 82
email: daniela.matyasova@dnvgl.com
web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape