Nové požiadavky a zmeny v norme ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú prehľad o zmenách v normách ISO 9001 a ISO 14001. Získajú vedomosti o praktickom použití systému managementu rizík a jeho využití pri riadení strát v spojení s identifikáciou procesu a ich monitorovaním. Pochopia normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 ako návod a nástroj na riadenie strát a rizík.

Cieľová skupina

Kurz je určený manažérom kvality a životného prostredia, interným audítorom, externým poradcom v systémoch managementu a všetkým, ktorí so systémami manažérstva pracujú a potrebujú detailne poznať požiadavky nových revidovaných noriem ISO 9001 a ISO 14001.

Obsahová náplň

  • Detailný prehľad a výklad všetkých nových požiadaviek revidovaných normiem ISO 9001

a ISO 14001

  • Dôvody a hlavné črty nových revízií noriem
  • Rámcová štruktúra (High Level Structure) novej revízie noriem
  • Články noriem, ktoré vypadli a články, ktoré pribudli v nových revíziách
  • Cvičenia, vykonanie záverečného testu
  • Diskusia

Termíny kurzov

08.12.2016 - 09.12.2016

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Daniela Matyášová
tel: +421 2/444 552 82
mobil: +421 907 933 115
e-mail: daniela.matyasova@dnvgl.com

Adresa
Hotel Empire, Trnava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/444 552 82
email: daniela.matyasova@dnvgl.com
web: www.dnvgl.sk

Adresa
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
Sabinovská 8, Bratislava Zobraziť na mape