DETAIL KURZU

DPH - vybrané oblasti, pripravované zmeny od r. 2020

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o.

Popis kurzu

DPH – vybrané oblasti, pripravované zmeny od r. 2020

Obsah kurzu

Uplatňovanie zákona o DPH vo vybraných oblastiach (poukazy a dodanie/nájom nehnuteľnosti) a stručný náhľad na pripravované zmeny od r. 2020.

Predmet seminára

1. Nové pravidlá dodania tovarov a služieb pri použití poukazu od 1.10.2019

 • Definícia poukazu
 • Analýza podmienok
 • Rozlíšenie poukazu a platobného prostriedku
 • Rozlíšenie poukazu a platby preddavku
 • Rozlíšenie poukazu a nástoja oprávňujúceho držiteľa na získanie zľavy
 • Definícia jednoúčelového poukazu
 • Uplatňovanie zákona o DPH pri vystavení, prevode a uplatnení jednoúčelového poukazu
 • Definícia viacúčelového poukazu
 • Uplatňovanie zákona o DPH pri vystavení, prevode a uplatnení viacúčelového poukazu
 • Základ dane pri uplatnení viacúčelového poukazu
 • Poukaz a podkladové plnenia oslobodené od DPH

2. Zmeny v § 38 od 1.1.2019 – výklad a príklady

 • Dodanie stavby, časti stavby inej ako byt, apartmán, nebytový priestor
 • Kedy je dodanie stavby povinne zdaňované a kedy oslobodené?
 • Analýza podmienok, pri splnení ktorých je dodanie stavby povinne zdaňované
 • Čo je to vlastne stavba na účely zákona o DPH?
 • Iné
 • Dodanie časti stavby, ktorou je jednotlivý byt, apartmán alebo nebytový priestor
 • Kedy je dodanie bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru povinne zdaňované a kedy oslobodené?
 • Analýza podmienok, pri ktorých je dodanie takejto časti stavby povinne zdaňované
 • Iné
 • Kúpa stavby(časti stavby) určenej na bývanie s DPH
 • Ako je tým dotknuté právo platiteľa na odpočítanie dane?
 • Povinné oslobodenie od dane pri dodaní stavby určenej na bývanie, bytu alebo apartmánu v bytovom dome
 • Následky z hľadiska korekcie odpočítanej dane (§ 54)
 • Ako je to vlastne s apartmánmi? Kedy sa platiteľ môže rozhodnúť dodanie apartmánu staršieho ako 5 rokov zdaniť?
 • Zásadné zmeny v nájme nehnuteľnosti – obmedzenie platiteľa v otázke voľby zdanenia nájmu nehnuteľnosti určenej na bývanie + súvisiace dôsledky
 • Následky povinného oslobodenia nájmu nehnuteľnosti určenej na bývanie z hľadiska odpočítanej dane
 • Kedy je možné nájom nehnuteľnosti určenej na bývanie zdaniť?
 • Špecifické situácie

3. Stručný náhľad na pripravované zmeny v zákone o DPH od roku 2020

 • Oslobodenie od dane zdaniteľných transakcií súvisiacich s medzinárodným obchodom
 • Spresnenia, podmienky, povinnosti
 • Nové a spresňujúce pravidlá pri uskutočňovaní cezhraničných tovarových dodávok v EÚ
 • Nové a jednotné pravidlá režimu call- off stock
 • Pravidlá priradenia prepravy pri reťazových obchodoch, ak prepravu zabezpečuje iný subjekt ako prvý dodávateľ alebo posledný kupujúci
 • IČ DPH nadobúdateľa z iného členského štátu ako podmienka pre oslobodenie podľa § 43 (1,4)
 • Dôkaz o preprave tovaru do iného členského štátu (minimálne štandardy v EÚ)
 • Ostatné pripravované zmeny
 • Nové pravidlá určenia základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru s dobou použiteľnosti > 1 rok, ktorý nie je odpisovaným majetkom
 • Spresnenie pojmu ubytovacie služby na účely § 38 ods. 3 písm. a)
 • Oprava odpočítanej dane zo služieb vykonaných na investičnom majetku, ktorý platiteľ dodal bezodplatne a pri kúpe ktorého nebola odpočítaná daň
 • Oprava základu dane pri službách cestovného ruchu

Cieľová skupina

ekonómovia, právnici, audítori

Kontaktná osoba

Mgr. Dagmara Hurtová
+421 37/741 89 42
ek@eknitra.sk

Hodnotenie
Organizátor