Bratislava - mestská časť Nové mesto

Právne minimum podnikateľského práva SR pre zahraničných manažérov v AJ / Legal Basics for Foreign Managers Essentials of Slovak Business Law

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

1. Formy podnikania na Slovensku

 • Právny rámec podnikania – živnostenská činnosť a podnikanie prostredníctvom obchodných spoločností
 • Druhy obchodných spoločností, charakteristika a rozdiely
 • Výkonné a legislatívne metódy riadenia a vedenia spoločností, vzťahy medzi manažmentom, vlastníkmi, zamestnancami, dodávateľmi a odberateľmi, štátnou správou…,ich práva a povinnosti

2. Zmluvy v podnikateľskej praxi

 • Dvojitá regulácia zmlúv podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka
 • Spôsoby uzatvárania zmlúv, problematické otázky (objednávky a prijatie objednávok, všeobecné zmluvné podmienky)
 • Dodržiavanie a porušenie zmluvných podmienok, opravné prostriedky, ukončenie zmluvy

3. Pracovno-právne vzťahy

 • Všeobecné formy spolupráce so spoločnosťou – sebazamestnávanie, pracovný pomer na dobu neurčitú, určitú, pracovné agentúry
 • Zákonník práce a typy pracovných pomerov, – charakteristika a rozdiely
 • Typické pracovné podmienky – dĺžka pracovného pomeru, práva, povinnosti a zodpovednosť zamestnancov a zamestnávateľov…
 • Ukončenie pracovného pomeru

4. Diskusia

Seminar´s objectives

 1. Forms of Doing Business in Slovakia
 • legal framework of conducting business – trade licences and incorporation
 • business companies in Slovakia, characteristics and differences
 • corporate governance and fundamental changes in company life
 1. Contracts in Business Practice
 • dual regulation of contracts – Civil Code and Commercial Code
 • contract formation, problematic issues (order and acceptance, general contract terms)
 • performance and breach of contract, remedies, termination
 1. Employment relationships
 • general forms of cooperation with company – self-employment, employees, employment agencies
 • Labour Code and types of employment relationships – characteristics and differences
 • typical terms of employment – duration, non-competition clause, liability of employees
 • termination of employment
 1. Discussion

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre zahraničných riadiacich pracovníkov, pracovníkov obchodu, personalistov a všetkých, ktorí k svojej práci potrebujú prehľad a zdokonalenie znalostí, vedomostí a praktických skúseností o základných pravidlách podnikania a zamestnávania na Slovensku (Obchodný zákonník, Zákonník práce…).

Rokovací jazyk: angličtina

Target group:

foreign executives, sales and HR specialists, recruiters and all those who need to review and improve skills, knowledge and practical experience of the rules of business and employment law in Slovakia (Commercial Code, the Labour Code …).

Termíny kurzov

22.05.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť


Adresa
Business a technologické centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.vzdelavame.sk

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)