Detail kurzu

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL V ROKU 2016 A DAŇOVÉ PRIZNANIE ZA ROK 2015

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

  • Podmienky, za ktorých je vozidlo predmetom dane z motorových vozidiel
  • Kategórie vozidiel ktoré podliehajú dani z motorových vozidiel (rozšírenie kategórií vozidiel, ktoré sú predmetom dane)
  • Oslobodenia od dane, prípady oslobodenia od dane
  • Základ dane, daňovník, zdaňovacie obdobie, výnimky pre daňovníka
  • Ročná sadzba dane, jej úpravy v závislosti od prvej evidencie vozidla, sadzba dane pri návesových jazdných súpravách
  • Kombinovaná doprava a doprava vo verejnom záujme
  • Vznik a zánik daňovej povinnosti, oznamovacia povinnosť
  • Daňové priznanie, lehota na jeho podávanie vo väzbe na výnimky
  • Úprava správy dane už od 1.1.2016 vo väzbe na miestnu príslušnosť (daňové priznanie sa podáva podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, nie podľa miesta evidencie motorového vozidla)
  • Príklady na vyplnenie daňového priznania pre rôzne kategórie vozidiel

Cieľová skupina

Široká odborná verejnosť

Hodnotenie
Organizátor