Detail kurzu

Korporátna e-mailová komunikácia

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Naučiť účastníkov prostredníctvom e-mailu profesionálne komunikovať so zákazníkmi a spolupracovníkmi. Rozvinúť schopnosti účastníkov používať ústretový spôsob komunikácie v e-mailoch. Zvýšiť presnosť a zrozumiteľnosť odpovedí pre komunikujúceho partnera. Zdokonaliť zručnosti účastníkov v písaní e-mailov a odstrániť najčastejšie sa vyskytujúce chyby. Precvičiť základné typy e-mailovej komunikácie v rámci tréningu modelových situácií.

Obsah kurzu

Základné princípy profesionálnej e-mailovej komunikácie · Zrozumiteľnosť, jasnosť, presnosť, korektnosť, ústretovosť. · Štruktúra e-mailu, štandardy, pravidlá profesionálneho písania e-mailov. Netiquette. · Riziká e-mailovej komunikácie a ich eliminácia (eliminácia emočného posunu a pod). · Vedenie e-mailovej konverzácie.

Ťažké situácie v e-mailovom kontakte · Ústretové, citlivé formulácie. Využitie schopnosti empatie v kritických situáciách. · Písanie o negatívnych skutočnostiach spôsobom, aby ich partner čo najľahšie akceptoval.

Praktický tréning písania e-mailov z praxe účastníkov · Osnova odpovedí a štandardné odpovede. · Individuálne a skupinové písanie e-mailov, spätná väzba k výsledkom písomných cvičení.

Analýza e-mailovej komunikácie z praxe účastníkov · Účastníci si prinesú 2–3 e-maily alebo komunikačné situácie zo svojej praxe. · Analýza prinesených vzoriek e-mailovej komunikácie z pohľadu formy, štylistiky, zrozumiteľnosti, vzniku nedorozumení a možností rôznej interpretácie napísaného textu.

Koučingová spätná väzba od lektora Ako zefektívniť písanie e-mailov Workshop zameraný na zvýšenie efektivity písania e-mailov a vybavovania požiadaviek klientov Práca s plánmi osobného rozvoja

Cieľová skupina

Kurz je určený každému, kto komunikuje prostredníctvom e-mailu so zákazníkmi (internými aj externými) a kto e-mailovou komunikáciou reprezentuje organizáciu. Kurz je tiež vhodný pre operátorov v call centrách, servisných centrách, ktorí používajú e-mail ako doplnkový spôsob komunikácie k telefonovaniu.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor