Kurz: Koncept INDUSTRY 4.0 - WORKSHOP

Popis kurzu

Zoznámenie sa s konceptom INDUSTRY 4.0. Predstavenie 10 krokov na implementáciu INDUSTRY 4.0 v organizácii

Nová, mohutná vlna inovácií je označovaná aj ako štvrtá priemyselná revolúcia. Je postavená na využití najmodernejších informačných a komunikačných technológií, automatizácii a robotizácii všetkých oblastí priemyslu, od manipulácie s materiálom, cez jeho spracovanie, až po dodávku produktov zákazníkom.CEIT chápe program Priemysel 4.0 ako budúci generátor peňazí, ako katalyzátor rozvoja inovatívneho potenciálu Slovenska a zdroj pre zaistenie vysokej kvality života našich ľudí.Obsah kurzu

Čo vlastne je INDUSTRY 4.0? Aké sú 4 základné piliere I4.0? Aký to má dopad na moderné technológie a na výrobný systém? Čo vyžaduje? Prepojenie človek, stroj, materiál, metóda v rámci moderných technológií, prepojenie digitálnych a analógových technológií Potenciálne oblasti pre nasadenie INDUSTRY 4.0 Hodnotenie náklady /prínosy, časový priebeh, nové znalosti…

Kyber fyzikálny svet – virtuálny verzus fyzický svet a ich prepojenie, predpoklady na zavedenie, vytvorenie základnej bázy pre nasadenie Kroky na migráciu technológií k riešeniam INDUSTRY 4.0 Rôzne spôsoby nasadenia – praktické ukážky s WS (3D, VR/AR, SMART) Kde všade možno realizovať pilotné projekty? Ukážky pilotných projektov od predprípravnej až po servisnú fázu – všetky etapy používania Komunikácia INDUSTRY 4.0 Ako zapojiť jednotlivé úrovne zamestnancov? Príprava personálu pre I4.0 Riešenia CEIT pre INDUSTRY 4.0Cieľová skupina

Všetci v organizácií so záujmom o implementáciu konceptu INDUSTRY 4.0

  • Riaditelia podnikov, výrobných závodov
  • TOP manažéri
  • Majitelia firiemKontaktná osoba

Mgr. Barbora Medvecká
+421 908 297 215
barbora.medvecka@ceitgroup.eu