Koncept INDUSTRY 4.0 - WORKSHOP

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zoznámenie sa s konceptom INDUSTRY 4.0. Predstavenie 10 krokov na implementáciu INDUSTRY 4.0 v organizácii

Nová, mohutná vlna inovácií je označovaná aj ako štvrtá priemyselná revolúcia. Je postavená na využití najmodernejších informačných a komunikačných technológií, automatizácii a robotizácii všetkých oblastí priemyslu, od manipulácie s materiálom, cez jeho spracovanie, až po dodávku produktov zákazníkom.CEIT chápe program Priemysel 4.0 ako budúci generátor peňazí, ako katalyzátor rozvoja inovatívneho potenciálu Slovenska a zdroj pre zaistenie vysokej kvality života našich ľudí.

Cieľová skupina

Všetci v organizácií so záujmom o implementáciu konceptu INDUSTRY 4.0

  • Riaditelia podnikov, výrobných závodov
  • TOP manažéri
  • Majitelia firiem

Obsahová náplň

Čo vlastne je INDUSTRY 4.0? Aké sú 4 základné piliere I4.0? Aký to má dopad na moderné technológie a na výrobný systém? Čo vyžaduje? Prepojenie človek, stroj, materiál, metóda v rámci moderných technológií, prepojenie digitálnych a analógových technológií Potenciálne oblasti pre nasadenie INDUSTRY 4.0 Hodnotenie náklady /prínosy, časový priebeh, nové znalosti…

Kyber fyzikálny svet – virtuálny verzus fyzický svet a ich prepojenie, predpoklady na zavedenie, vytvorenie základnej bázy pre nasadenie Kroky na migráciu technológií k riešeniam INDUSTRY 4.0 Rôzne spôsoby nasadenia – praktické ukážky s WS (3D, VR/AR, SMART) Kde všade možno realizovať pilotné projekty? Ukážky pilotných projektov od predprípravnej až po servisnú fázu – všetky etapy používania Komunikácia INDUSTRY 4.0 Ako zapojiť jednotlivé úrovne zamestnancov? Príprava personálu pre I4.0 Riešenia CEIT pre INDUSTRY 4.0

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť


Adresa
Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)