Koncept INDUSTRY 4.0 - WORKSHOP

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zoznámenie sa s konceptom INDUSTRY 4.0. Predstavenie 10 krokov na implementáciu INDUSTRY 4.0 v organizácii

Nová, mohutná vlna inovácií je označovaná aj ako štvrtá priemyselná revolúcia. Je postavená na využití najmodernejších informačných a komunikačných technológií, automatizácii a robotizácii všetkých oblastí priemyslu, od manipulácie s materiálom, cez jeho spracovanie, až po dodávku produktov zákazníkom.CEIT chápe program Priemysel 4.0 ako budúci generátor peňazí, ako katalyzátor rozvoja inovatívneho potenciálu Slovenska a zdroj pre zaistenie vysokej kvality života našich ľudí.

Cieľová skupina

Všetci v organizácií so záujmom o implementáciu konceptu INDUSTRY 4.0

  • Riaditelia podnikov, výrobných závodov
  • TOP manažéri
  • Majitelia firiem

Obsahová náplň

Čo vlastne je INDUSTRY 4.0? Aké sú 4 základné piliere I4.0? Aký to má dopad na moderné technológie a na výrobný systém? Čo vyžaduje? Prepojenie človek, stroj, materiál, metóda v rámci moderných technológií, prepojenie digitálnych a analógových technológií Potenciálne oblasti pre nasadenie INDUSTRY 4.0 Hodnotenie náklady /prínosy, časový priebeh, nové znalosti…

Kyber fyzikálny svet – virtuálny verzus fyzický svet a ich prepojenie, predpoklady na zavedenie, vytvorenie základnej bázy pre nasadenie Kroky na migráciu technológií k riešeniam INDUSTRY 4.0 Rôzne spôsoby nasadenia – praktické ukážky s WS (3D, VR/AR, SMART) Kde všade možno realizovať pilotné projekty? Ukážky pilotných projektov od predprípravnej až po servisnú fázu – všetky etapy používania Komunikácia INDUSTRY 4.0 Ako zapojiť jednotlivé úrovne zamestnancov? Príprava personálu pre I4.0 Riešenia CEIT pre INDUSTRY 4.0

Termíny kurzov

23.01.2017

kurz sa otvára v Žiline priamo v spoločnosti CEIT

Prihlásiť sa
24.01.2017

kurz sa otvára v Žiline priamo v spoločnosti CEIT

Prihlásiť sa
25.01.2017

kurz sa otvára v Žiline priamo v spoločnosti CEIT

Prihlásiť sa
26.01.2017

kurz sa otvára v Žiline priamo v spoločnosti CEIT

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

Adresa
Univerzitná 8413/6, 010 08, Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape