Koncept INDUSTRY 4.0 - WORKSHOP

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Zoznámenie sa s konceptom INDUSTRY 4.0. Predstavenie 10 krokov na implementáciu INDUSTRY 4.0 v organizácii

Nová, mohutná vlna inovácií je označovaná aj ako štvrtá priemyselná revolúcia. Je postavená na využití najmodernejších informačných a komunikačných technológií, automatizácii a robotizácii všetkých oblastí priemyslu, od manipulácie s materiálom, cez jeho spracovanie, až po dodávku produktov zákazníkom.CEIT chápe program Priemysel 4.0 ako budúci generátor peňazí, ako katalyzátor rozvoja inovatívneho potenciálu Slovenska a zdroj pre zaistenie vysokej kvality života našich ľudí.

Cieľová skupina

Všetci v organizácií so záujmom o implementáciu konceptu INDUSTRY 4.0

 • Riaditelia podnikov, výrobných závodov
 • TOP manažéri
 • Majitelia firiem

Obsahová náplň

 • Čo je INDUSTRY 4.0?
 • Čo vyžaduje?
 • Potenciálne oblasti pre nasadenie INDUSTRY 4.0
 • Kroky na migráciu technológií k riešeniam INDUSTRY 4.0
 • Kde všade možno realizovať pilotné projekty?
 • Komunikácia INDUSTRY 4.0
 • Ako zapojiť jednotlivé úrovne zamestnancov?
 • Hodnotenie náklady /prínosy, časový priebeh, nové znalosti…
 • Riešenia CEIT pre INDUSTRY 4.0

Termíny kurzov

Otvára sa mesačne.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Iveta Žeravíková, PhD.; Mgr. Barbora Medvecká
mobil: +421 915 958 739
e-mail: info@ceitacademy.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape