Ing. Helena Thompsonová - KEY SOLUTIONS

Profil:

Ako jediná licenčná partnerka SMMT Quality Management Division na Slovensku poskytuje certifikované školenia s akreditáciou IATF skupiny, ktoré slúžia k získaniu  požadovaných kompetencií pre implementáciu a audit  manažérskych systémov kvality podľa IATF16949 a aplikáciu  kľúčových nástrojov kvality pre organizácie pôsobiace v automobilovom priemysle. Verejné a firemné školenia sú k dispozícii dištančnou formou, a to v tom istom rozsahu ako pri prezenčnej forme, v slovenskom alebo anglickom jazyku. Ako špecialistka na systémy manažérstva kvality podľa noriem IATF16949 a ISO9001 poskytuje aj poradenstvo, audity a odbornú prípravu pracovníkov.

Kvalifikácia:

        Technické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

        Certifikovaná Vedúca Audítorka pre ISO9001 (IRCA)

        Certifikovaná Vedúca Audítorka pre IATF16949 (IATF)

        Certifikovaná Lektorka a Konzultantka (SMMT)

        Certifikovaná Manažérka kvality (MŠVVaŠ SR)

Skúsenosti:

Viac ako dvadsať rokov skúseností v oblasti kontroly, zabezpečenia a manažmentu kvality získané v multikultúrnom výrobnom prostredí v automobilovom ale i iných odvetviach vo Veľkej Británii a Európe. Prax vo vykonávaní interných, dodávateľských a certifikačných auditov, konzultácií pri implementácií SMK alebo odstraňovaní nezhôd z certifikačných auditov a školení v oblasti kvality v anglickom a slovenskom jazyku. Vyše 900 vyškolených delegátov pre SMMT Quality Management Division v kurzoch akreditovaných IATF skupinou.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín