Bezpa Consult s. r. o.

Spoločnosť Bezpa Consult, s.r.o., ktorá za zaoberá výchovou a vzdelávaním v oblasti BOZP a PO už viac ako 10 rokov flexibilne pre spokojnosť a potreby zákazníkov.

Spoločnosť zabezpečuje služby a poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ochrany pred požiarmi (OPP) a pracovnej zdravotnej služby (PZS).

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín