Detail kurzu

Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové zákony – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok, ktoré nahradia, už desaťročia platný a nespočetne krát novelizovaný, Občiansky súdny poriadok. Na našom seminári Vám lektor – sudca podrobne predstaví zmeny, ktoré prinesie civilný sporový poriadok, ktorý upravuje postup súdu I. stupňa, strán a osôb zúčastnených na súdnom konaní pri pojednávaní a rozhodovaní sporov.

Obsah seminára

 1. Účastníci konania v sporovom a mimosporovom konaní
 • definície účastníctva v konaní v pôvodnej právnej úprave a ich rozdelenie v nových kódexoch
 • identifikácia účastníkov sporového konania a ich procesné označenie
 • účastníci konania v mimosporovom konaní
 1. Vedľajšie účastníctvo – intervencia
 • zmeny v koncepcii a označení vedľajších účastníkov
 • oznámenie o spore ako nový inštitút a jeho účinky
 1. Práva účastníkov konania
 • zásada rovnosti účastníkov konania a výnimky z nej – osobitné typy konania
 • zastúpenie účastníkov v súdnom konaní
 • prípady povinného zastúpenia

Cieľová skupina

Kurz je pripravený pre širokú právnickú verejnosť

Poznámka k cene

Zľava pri registrácii: 2 účastníkov z jednej spoločnost - 5 % zľava, 3 - 4 účastníkov z jednej spoločnosti - 10 % zľava, 5 a viac účastníkov z jednej spoločnosti - 15 % zľava

Kontaktná osoba

Ľubica Karetková
+421 2/202 000 78
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor