Normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • vytvoriť profesionálny imidž zamestnanca, ktorý sa podieľa na firemnej písomnej komunikácii
 • dosiahnuť schopnosť upravovať písomnosti podľa zohľadňujúcich noriem
 • ľahšie zvládnuť náročné situácie v pracovných pozíciách a skvalitniť písomné komunikačné zručnosti.

Cieľová skupina

asistentky, sekretárky, office manažéri, úradníci, administratívni pracovníci, všetci tí, ktorí si chcú zlepšiť schopnosť úpravy písomnosti.

Obsahová náplň

09:00h.-16:00h.

 • Nová úprava hlavičkového papiera (odporúčania STN 88 6101 s ohľadom na európske normy, aplikácia normy v domácom a medzinárodnom, písomnom styku).
 • Normalizovaná úprava úradných, obchodných a osobných listov úprava písomností podľa STN 01 6910 zohľadňujúcej normy ISO a EN, pravidlá písania textových údajov a rozbor zlozvykov v praxi, jazyková kultúra v písomnostiach a najnovšie zmeny v pravidlách slovenského pravopisu, psychologická stránka písomností.
 • Jazyková kultúra v písomnostiach (špeciálne znaky, skratky, korektorské značky).
 • Typografia (ciele typografie, odseky, delenie slov, zvýrazňovanie textu, interpunkcia, peňažné a menové jednotky, zátvorky, radenie čísiel).
 • Práca s kódmi ASC II.
 • Interné písomnosti (pri riadení organizácie–príkazy,smernice, obežníky, pokyny; pri pracovných poradách-pozvánky, zápisy z porád, prezenčné listiny; pri pracovných cestách-plán pracovných ciest, vyúčtovanie pracovnej cesty, správa o pracovnej ceste).
 • Osobné listy prakticky (úprava osobných listov, štylizácia, chyby pri písaní osobných listov).
 • Čo s listami zo a do zahraničia (špecifiká cudzojazyčnej korešpondencie).

Lektor:
doc. Ing. Ľudmila VELICHOVÁ, PhD. - odborne spôsobilá školiteľka, uznávaná lektorka, vysokoškolská pedagogička, koordinátorka Slovenského centra cvičných firiem na NHF EU v Bratislave

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 7 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Silvia Priamová
tel:
+421 2/547 763 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Bárdošova 33, 833 12 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/547 763 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.uvs.sk

Adresa
Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.
Bárdošova 33, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)