calendar capacity company course info location price sale search

5S pre výrobné spoločnosti

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Školenie zabezpečí základy pre efektívnu implementáciu 5S vo svojej vlastnej spoločnosti / oblasti. Tréning na praktickej ukážke implementácie 5S v prípadovej štúdii poukáže na konkrétne výhody a prínosy metodiky 5S vo výrobnom prostredí. 5S metóda je vhodná nielen pre výrobné oddelenia, metódu je možné použiť aj pre nevýrobné priestory.

Po ukončení tréningu budú účastníci:

 • poznať dôležitosť implementácie konceptu 5S pre svoj podnik,
 • oboznámení s prínosmi jednotlivých pilierov konceptu 5S,
 • ovládať teoretickú a praktickú náplň jednotlivých pilierov,
 • vedieť, aké predpoklady musia byť splnené pred samotným zavedením 5S,
 • poznať postupy a prístupy k implementácii 5S v podniku,
 • mať poznatky o vytvorení štandardov 5S,
 • ovládať predpoklady pre naplnenie základnej charakteristiky konceptu 5S – „5S je nikdy nekončiacim procesom“,
 • mať možnosť vyskúšať si implementáciu 5S na konkrétnom príklade vo výrobnej spoločnosti.

Cieľová skupina

Vyšší a stredný manažment, výrobný personál a podporné útvary

Obsahová náplň

 • Pyramída produktivity
 • Straty a plytvania ovplyvňujúce výrobu
 • Straty a plytvania podľa Toyota
 • Podstata a využitie metodiky 5S
 • Piliere metodiky 5S
 • Význam jednotlivých pilierov
 • Prínosy jednotlivých pilierov
 • Oboznámenie sa účastníkov s pracoviskom, na ktorom bude realizovaná prípadová štúdia
 • Rozdelenie úloh a zodpovednosti v tíme
 • Uplatnenie postupov implementácie účastníkmi na pilotnom pracovisku
 • Prezentovanie návrhov každého tímu
 • Realizácia návrhov na pracovisku
 • Zhodnotenie implementácie daného riešenia účastníkmi
 • Zhodnotenie eliminácie strát a plytvaní a zvýšenia produktivity
 • Prezentovanie výsledkov implementácie konceptu 5S

Lektor:
Ing.Peter Prekop

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní tréningu

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil: +421 908 297 215
e-mail: barbora.medvecka@ceitgroup.eu

Adresa
Univerzitná 8661/6A (hlavná budova CEIT), 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/513 74 35
mobil: +421 915 958 739
email: info@ceitacademy.eu
web: www.ceitgroup.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape