Lean v administratíve

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Orientovať pozornosť do oblasti administratívnych a nevýrobných podnikových činností, ktoré sú výrazným zdrojom plytvaní a nízkej flexibility. Naučiť sa analyzovať, merať, organizovať a zlepšovať administratívne a nevýrobné procesy. Vedieť prepojiť administratívne a nevýrobné procesy s výrobnými procesmi tak, aby bolo možné docieliť plynulý, hospodárny a efektívny tok produkcie.

Cieľová skupina

Pracovníci administratívnych útvarov, nákupu, organizácie a riadenia výroby, technickej prípravy výroby, zlepšovania, kvality, riadiaci pracovníci podniku, pracovníci útvaru priemyselného inžinierstva, vybraní pracovníci výrobných útvarov

Obsahová náplň

  • Cesta k štíhlej administratíve – 7 typov strát, 5 princípov štíhleho myslenia, motivácia pre projekt štíhlej administratívy, pomenovanie a reálne „ocenenie" prínosov zo zavádzania štíhlej administratívy.
  • Štíhla administratíva – administratívne procesy dnes, ich náklady a prínosy pre firmu, možnosti identifikácie a likvidácie plytvaní v administratívnych a nevýrobných procesoch podľa princípov štíhleho podniku, praktická analýza plytvaní v administratívnych a nevýrobných procesoch.
  • Návrh postupu pre zavedenie štíhlej administratívy – návrh cieľov a merateľných ukazovateľov pre hodnotenie administratívnych procesov, 5S v administratíve, mapovanie toku hodnôt, zlepšovanie procesov, Kaizen Office, nákladová analýza, praktické príklady a vzorové formuláre pre štíhlu administratívu – ukážky a spôsoby použitia.

Termíny kurzov

10.04.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
tel:
+421 2399 *** zobraziť

mobil:
+421 910 944 *** zobraziť

email:
lendvayova@... zobraziť


Adresa
IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape