calendar capacity company course info location price sale search

8 krokov úspešného predaja

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci prostredníctvom 8 krokov získavajú dôležité základy a princípy umenia predávať. Od poznania a porozumenia zákazníka a jeho potrieb, zručnosť prezentovať ponuku až po prácu s námietkami a schopnosť v ten pravý moment obchod uzatvárať. Typológia zákazníka a porozumenie jeho spôsobu komunikácie a nákupným rozhodujúcim motívom, je nadstavbovou témou základného výcviku.

Cieľová skupina

Obchodníci, nákupca a predajcovia

Obsahová náplň

8 krokov ako proces, vyzdvihnutie závislostí krokov medzi sebou Krok č.1 Príprava – význam a dopad prípravy, čo je možné si pripraviť, čo nie, praktický nácvik prípravy na reálne zadanom zákazníkovi. Krok č. 2 Zahájenie – prvých 10 slov a sekúnd, psychológia prvého dojmu, ako odstraňovať bariéru, ako naopak, úskalia nadbytočnej sebaprezentácie, dôvod návštevy môže rozhodnúť, a ďalšie užitočné detaily, praktický nácvik za pomoci kamery. Krok č.3 Zisťovanie potrieb – význam a presah celého kroku, nácvik „otvárania" otázok, technika „lievik", aktívne počúvanie za účelom porozumenia, schopnosť zachytiť kľúčové slová, vnímať v presahu „čo (mi) zákazník hovorí", praktický nácvik v rozhovoroch. Krok č.4,5,6 Prezentácia ponuky, Prekonávanie námietok, Uzatváranie – diskusia o možných scenároch ako by to mohlo pokračovať reálne u zákazníka, ako vyťažiť dobre zvládnuté prvé 3 kroky v týchto ostatných. Vzávere dňa si účastníci individuálne pomenovávajú 3 konkrétne zručnosti, ktoré budú precvičovať a rozvíjať už v praxi, pri reálnom kontakte so zákazníkom. 8 krokov v celku, vyzdvihnutie závislostí krokov medzi sebou, diskusia prenesenie 8 krokov do praxe, skúsenosti. Psychológia zákazníka – o manipulácii, typológii a kúpnych motívoch – pre ešte lepšie porozumenie zákazníkovej „reči" a jeho motívoch pri rozhodovaní.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Zuzana Lendvayová
tel: +421 2399 080
mobil: +421 910 944 226
e-mail: lendvayova@ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia s.r.o., Predmestská 8600/95, 010 01 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/239 90 80
email: info@ipaslovakia.sk
web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape