DANE A POPLATKY SR - JAR 2017 - CYKLUS SEMINÁROV (6.4.-2.6.2017)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Najrozsiahlejší cyklus seminárov k daňovej problematike v SR – 20 dní/130 hod. Cyklus budú viesť renomovaní lektori z uvedených oblastí – daňoví poradcovia, lektori MF SR, FR SR, PF UK. Je možné absolvovať jednotlivé vybrané témy.

Cieľová skupina

Semináre sú určené pre širokú odbornú verejnosť a slúžia aj ako príprava na skúšky daňových poradcov.

Obsahová náplň

HARMONOGRAM PREDNÁŠOK: 06.04.2017 Daňové poradenstvo – právna úprava, daňový systém v SR Ing. Emil Pečík 07.04.2017 Daňový poriadok I JUDr. Ľubica Masárová 08.04.2017 Daňový poriadok II JUDr. Ľubica Masárová 20.04.2017 Spotrebné dane 21.04.2017 Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia JUDr. Tomáš Vavrák 22.04.2017 Súdna a mimosúdna ochrana práv daňových subjektov JUDr. Ľubica Masárová 27.04.2017 Poistenie a fondy – zdravotná poisťovňa JUDr. Jana Palušová 29.04.2017 Právo obchodných spoločností JUDr. Ľubica Masárová 04.05.2017 Daň z pridanej hodnoty Mgr. Bc. Mojmír Beňo, JUDr. Alena Zuziková 05.05.2017 Daň z pridanej hodnoty Mgr. Bc. Mojmír Beňo, JUDr. Alena Zuziková 06.05.2017 Záväzkovo právne vzťahy JUDr. Ľubica Masárová 13.05.2017 Poistenie a fondy – sociálna poisťovňa RNDr. Jana Motyčková 18.05.2017 Miestne dane Ing. Iveta Ištóková, Ing. Jana Fulopová 19.05.2017 Daň z príjmov fyzických osôb a závislá činnosť I. Ing. Marcela Prajová 20.05.2017 Daň z príjmov fyzických osôb a závislá činnosť II. Ing. Marcela Prajová 26.05.2017 Daň z príjmu právnických osôb I. Ing. Mária Dimitrovová 27.05.2017 Daň z príjmu právnických osôb II. Ing. Mária Dimitrovová 31.05.2017 Riešenie príkladov z DPH Mgr. Bc. Mojmír Beňo, JUDr. Alena Zuziková 01.06.2017 Riešenie príkladov z účtovníctva I Ing. Jana Acsová 02.06.2017 Riešenie príkladov z účtovníctva II Ing. Jana Acsová

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Petra Bodnárová
tel:
+421 2/209 071 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Trnavská cesta 74/A, 821 02 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/209 071 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.skdp.sk

Adresa
Akadémia daňových poradcov
Trnavská cesta 74/A, Bratislava Zobraziť na mape